Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

Poništenje natječaja za radno mjesto Specijalista za odnose s javnošću

Na temelju odredbi Pravilnika o radu trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. od 03. siječnja 2017. godine u natječaju za radno mjesto – SPECIJALIST ODNOSA S JAVNOŠĆU,  za 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, nakon uvida u prijave i natječajnu dokumentaciju svih kandidata, direktorica Društva Emina Višnić, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja, dana 12. prosinca 2018. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o poništenju natječaja

za radno mjesto

SPECIJALIST ODNOSA S JAVNOŠĆU

1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

Poništava se natječaj za radno mjesto SPECIJALIST ODNOSA S JAVNOŠĆU u RIJEKA 2020 d.o.o., koji je objavljen na HZZO i na web stranici rijeka2020.eu dana 12. listopada 2018.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se natjecateljima koji su sudjelovali na natječaju i objavit će se na web stranici TD RIJEKA 2020 d.o.o..

Obrazloženje

TD Rijeka 2020 d.o.o. raspisalo je javni natječaj za radno mjesto SPECIJALIST ODNOSA S JAVNOŠĆU (1 izvršitelj/ica), koji je objavljen na HZZO i web stranici www.rijeka2020.eu, na društvenim mrežama Rijeka 2020 – Facebooku kao i na portalu mojposao.hr, dana 12. listopada 2018. godine.

Rok za podnošenje prijava je bio 16 (slovima: šesnaest dana) dana od dana objave natječaja odnosno do  29. listopada 2018. godine.

Povjerenstvo se prilikom razgovora s kandidatima vodilo utvrđenim sustavom ocjenjivanja na temelju ostvarenih bodova odgovorima na postavljena pitanja. Povjerenstvo je odredilo minimalni bodovni prag od 120 bodova i maksimalni bodovni prag od 180 bodova. Da bi kandidat mogao biti odabran za predmetno radno mjesto mora ostvariti ukupan broj bodova veći od minimalnog bodovnog praga. Nakon održanih razgovora, na temelju ostvarenog rezultata odgovorima na postavljena pitanja, obzirom da nijedan od kandidata koji je pozvan na razgovor nije ostvario dovoljan broj bodova veći od minimalnog bodovnog praga, slijedom čega je Povjerenstvo za provedbu natječaja predložilo donošenje Odluka kao pod točkom I.