Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

Poništenje natječaja za radno mjesto Specijalista za međunarodnu promociju

Na temelju odredbi Pravilnika o radu trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. od 03. siječnja 2017. godine u natječaju za radno mjesto – SPECIJALIST/ICA ZA MEĐUNARODNU PROMOCIJU, za 1 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, nakon uvida u prijave i natječajnu dokumentaciju svih kandidata, direktorica Društva Emina Višnić, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja, dana 22. svibnja 2019. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o poništenju natječaja
za radno mjesto
– SPECIJALIST/ICA ZA MEĐUNARODNU PROMOCIJU –
1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

I. Poništava se natječaj za radno mjesto SPECIJALIST/ICA ZA MEĐUNARODNU PROMOCIJU u RIJEKA 2020 d.o.o., koji je objavljen na HZZO i na web stranici www.rijeka2020.eu dana 5. travnja 2019. godine.

II. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se natjecateljima koji su sudjelovali na natječaju i objavit će se na web stranici TD RIJEKA 2020 d.o.o.

 

Obrazloženje

TD Rijeka 2020 d.o.o. raspisalo je javni natječaj za radno mjesto SPECIJALIST/ICA ZA MEĐUNARODNU PROMOCIJU, za 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen na HZZO i web stranici www.rijeka2020.eu, na društvenim mrežama Rijeka 2020 – Facebooku, dana 5. travnja 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je bio 14 (slovima: četrnaest dana) dana od dana objave natječaja odnosno do 20. travnja 2019. godine.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje Specijalista/ice za međunarodnu promociju u RIJEKA 2020 d.o.o utvrdilo je, nakon pregleda prijava svih kandidata, da nijedan kandidat ne ispunjava formalne uvjete natječaja za predmetno radno mjesto.

Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo za provedbu natječaja predložilo je da se natječaj poništi i da se raspiše novi natječaj odnosno da se ponovi natječaj za predmetno radno mjesto.