Operu Industriale uživo i uz pomoć matrica izvodi mnoštvo izvođača kombinirajući zvukove grada, industrije i buke, nastupe na klasičnim instrumentima, zborsko pjevanje, zvončarska zvona i aktivno zvučno uključivanje publike. Zvuk, glazba i buka te efekti koji nastaju kombinacijom svjetlosti i tame, snažni simboli Rijeke i Europe – sukus su atraktivnog programa otvorenja. Za režiju tog programa zadužen je Dalibor Matanić.

Lokacije za press na google mapi

Materijali u wordu za copy ili print dostupni bočno na ovoj stranici