Autor prati razvoj društva kroz povijest zapadne civilizacije, satkane od umjetnosti, običaja, povijesnih dokumenata, religije i arhitekture.

Anton Zakarija (HR) doktorirao je povijest umjetnosti i arheologiju na Sveučilištu Sorbonne u Parizu i bio suradnik u enciklopediji Larousse. Osim mnogobrojnih članaka u stručnim časopisima i znanstvenih radova, objavio je i dva opsežna znanstvena djela: Praputnjak – hrvatsko selo (Pariz, 1989.) i Od Selimira do Zvonimira (Zagreb, 1999.). U svojim je radovima uvijek dokazivao važnost prostora današnje Hrvatske za ukupan razvoj zapadne civilizacije. Multidisciplinarnim pristupom u posljednjih dvadesetak godina nastala je i knjiga Europe: contours culturels (Europa: kulturni obrisi). 

U ovom djelu autor čitatelja vodi od pojave prvih ljudi paleolitika na prostoru Europe do modernog čovjeka dvadeset i prvog stoljeća. Pred čitateljem se otvara čitava povijest zapadne civilizacije satkana od umjetnosti, običaja, povijesnih dokumenata, religije i arhitekture. Pratimo razvoj društva u kojem je najveći naglasak na pojedincu. U tom kontekstu bavi se i emancipacijom žene i njezinim neprocjenjivim doprinosom u društvu. Analizom umjetničkih artefakata autor dočarava sociološko i umno sazrijevanje zapadnoga čovjeka, kroz kršćanstvo njegovo filozofsko sazrijevanje, a kroz arhitekturu njegovo stvaralaštvo i stvaran, opipljivi napredak. 

Upravo je arhitektura ta koja mu najviše služi za dokazivanje postavljenih teza. Razvoju kuće i njezinih prostorija Zakaria je posvetio dobar dio knjige, potkrijepivši svoje teze mnogobrojnim fotografijama i planovima kuća svojega rodnog mjesta Praputnjaka koje ima ulogu modela europskog sela i na tom primjeru se može iščitati moderna povijest zapadne civilizacije.

Zakaria postavlja i tezu da je prostor današnje Hrvatske uspio sačuvati vrijednosti antike, njegovati ih i predati Zapadu kako bi se tamo dalje razvijale. 

Knjiga pisana na francuskom jeziku izdana je u sklopu programa Praputnjak kulturni krajolik koji se bavi promišljanjem zajednice i vlastita identiteta propitkujući vrijednosti i nasljeđe, kulturni krajolik i prirodu kao potencijal razvoja lokalne sredine.