Dječja kuća

Dječja kuća namijenjena je djeci i svima koji se tako osjećaju, a u prvi plan stavlja kreativnost djece.