Robotičke instalacije koje se ponašaju poput živih bića, reagiraju na posjetitelje i izazivaju snažne senzacije.

Izložba Histerične mašine kanadskog umjetnika i glazbenika Billa Vorna dio je njegova istraživačkog programa Estetika umjetnog ponašanja, a sastoji se od robotičkih instalacija koje svojim ponašanjem podsjećaju na živa bića.

Iako je riječ o hrpi metala koju pokreće hidraulični sustav u trenucima kada senzori reagiraju na prisutnost ljudi u prostoriji, predstavljeni roboti izazivaju snažne senzacije. Instalacije nastoje gledatelja potaknuti na propitivanje naravi umjetnog života i osnovnih filozofskih i socioloških pitanja o odnosu ljudi i strojeva, prirodnog i umjetnog, stvaranjem osjećaja empatije prema bićima čije je ponašanje disfunkcionalno, apsurdno i devijantno.