Hrvatska praizvedba skladbe američkog kompozitora Adamsa, Beethovenov Četvrti koncert za klavir, i Šostakovičeva Dvanaesta simfonija posvećena Lenjinu.

Postani Rijeka, skladba sve popularnijeg kompozitora Johna Luthera Adamsa (US), doživljava svoju hrvatsku praizvedbu upravo u Rijeci. Iznimno sugestivna i naslovom prigodna skladba nastavlja niz do sada neizvođenih skladbi. 

Glavni gost sezone Goran Filipec (HR) potom izvodi Beethovenov Četvrti koncert za klavir i orkestar i to upravo u godini u kojoj se obilježava dvjesto pedeseta obljetnica skladateljeva rođenja. 

I na kraju Šostakovičeva Dvanaesta simfonija, koja u podnaslovu nosi ime Godina 1917. / The Year of 1917., posvećena Vladimiru Lenjinu. Autor je simfoniju skladao programski, s refleksijama na najvažnije događaje u Lenjinovu životu  te njegovu smrt. Važnu ulogu imaju i citati raznih pjesama, posmrtnih marševa i skladateljevih ranijih djela. Zbog toga se Dvanaesta simfonija često nazivala i narodnim herojskim epom. 

Orkestrom ravna glavni gost, dirigent Ville Matvejeff (FI).