Konferencije

Umrežavanje i izgradnja partnerstava na europskoj razini i predstavljanje EPK u inozemstvu.

Dva su osnovna cilja ovog programa. Prvi je doprinijeti internacionalizaciji i otvaranju grada i županije, stvoriti strateška međunarodna partnerstva, pozicionirati Rijeku kao relevantni regionalni centar kulturnih politika i menadžmenta u kulturi te promovirati Rijeku, Primorsko-goransku županiju i Hrvatsku putem ciljane mobilnosti stručnjaka iz područja umjetnosti i kulture, kulturnih i kreativnih industrija te drugih sektora povezanih s kulturom – kroz međunarodna događanja koja ćemo suorganizirati i ugostiti u Rijeci, te kroz promocije u inozemstvu.

Drugi je cilj usmjeravati pažnju međunarodne javnosti na 2020. godinu i na Rijeku kao destinaciju, odnosno na Republiku Hrvatsku kao prostor visokokvalitetne kulturno-turističke ponude te izgradnja pozitivnog imidža u inozemstvu – kroz promocije u inozemstvu, s posebnim naglaskom na promocije u suradnji s diplomatskim predstavništvima RH, van striktno medijskog i van striktno programskog djelovanja.