Peti ansambl, čiji su članovi mladi s poteškoćama u razvoju i invaliditetom, kroz edukaciju će stasati u umjetnički ansambl sposoban za kvalitetnu i uzbudljivu izvedbenu umjetnost.

Članovi Petog ansambla su mladi s poteškoćama u razvoju i invaliditetom koji kroz edukaciju i suradnju s profesionalnim glumcima postaju pravi umjetnički ansambl koji će u 2020. godini na pozornici HNK Ivana pl. Zajca izvesti predstavu. Ovaj neobičan i veliki ansambl već je svojom premijernom predstavom održanom u lipnju 2019. godine, „Potomci, divovi, bogovi“ pokazao kako je sposoban za kvalitetnu i uzbudljivu izvedbenu umjetnost.

Članovi Petog ansambla prolaze edukaciju u sklopu programa koji financiraju Strukturni fondovi (Europski socijalni fond – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. –  2020.). Edukacija se provodi u sklopu poziva Umjetnost i kultura za mlade koji je raspisalo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. U projektu sudjeluju mladi s poteškoćama u razvoju i invaliditetom, članovi Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka i mladi sa Downovim sindromom, članovi Udruge Rijeka 21.

Izvođači predstave su Saša Asentić (BA), Alexandr Achour (FR), Olivera Kovačević Crnjanski (RS), članovi Petog ansambla – polaznici Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka (HR).