Postaju li krovovi nebodera prostor za druženje? Jesu li u Rijeci mogući zeleni vrtovi na stambenim tornjevima?

Naravno da jesu, a pilot programi ozelenjivanja već su realizirani na Rastočinama. Mapiranjem arhitekture Rijeke upravo neboderi, brojni stambeni tornjevi, prepoznati su kao karakteristični elementi urbaniteta. Anketiranjem stanara započeo je rad na projektu i steklo se potrebno znanje o njihovim potrebama i željama. Direktnom suradnjom sa stanarima osmišljeni su programski koncepti te su dosad nedostupne i neiskorištene krovove stambenih tornjeva pretvorili u mjesto okupljanja stanara, kao i njihovih poznanika, susjeda i prijatelja. Krovovi nebodera postaju vrtovi za začinsko bilje, prostor za slavlje rođendana i dječjih i odraslih ili pak lokacija za književne večeri i druge kulturne sadržaje. Novo formirani prostori prvenstveno su prostori za novi oblik suživota svih stanara nebodera, no u posebnim terminima se otvaraju i za zainteresiranu javnost kako bi građanima i građankama Rijeke omogućili posve novi pogled na njihov grad – pogled na grad među oblacima.

Zeleni vrtovi na vrhovima riječkih nebodera u Ulici Ante Kovačića na Kozali bit će dostupni javnosti od travnja 2020. Sekcija mladih Društva arhitekata Rijeke vodit će zainteresiranu publiku u obilaske terasa, a moguće je dogovoriti i neke komorne programe na terasama. Pojedinačni posjeti bit će mogući uz javljanje predstavniku stanara.

Autori: Gorana Stipeč Brlić (HR) i Sekcija mladih DAR – Martina Mataija (HR), Ana Orlić (HR), Damian Sobol Turina (HR), Mirta Stipeč (HR), Ariana Sušanj (HR) i Katarina Šantić (HR).