Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2

Projekti

Međunarodni kulturni odnosi Europske unije – Europa, svijet, Hrvatska

međunarodna konferencija
30. - 31. 5. 2019.
Rijeka

Konferencije

Arhivirano

Business 2 Culture

seminar: 30.5., 6.6. i 7.6.
konferencija: 8.6.
MMSU, Rijeka

Konferencije

Arhivirano