Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2

Biografije predavača

ALESSANDRA GARIBOLDI je stariji istraživač i konzultantica u polju istraživanja posjetitelja i procjene kulturnih projekata, s primarnim fokusom na animaciju publike i pristup sudjelovanju. Koordinatorica je odjela za istraživanje i savjetovanje zaklade Fitzcarraldo te surađuje s Opservatorijem kulture u Piedmontu u Italiji. Kao istraživačica i obučavateljica sudjelovala je u trima projektima razvoja publike, koje je financirala Europska unija: Adeste (Audience Developer Skills and Training in Europe), Connect (Connecting Audiences) te Be SpectActive, čiji je cilj bio testirati i razvijati projekte performativne umjetnosti u čijoj izvedbi sudjeluje i publika. Savjetnica je i mentorica u nacionalnim programima za financiranje projekata koji jačaju kulturne organizacije putem poduzetništva i produbljivanja veza sa zajednicom, primjerice IC_Cultural Innovation, CheFare, Culutrability i fUNDER35, što su sve projekti koje promoviraju privatne talijanske institucije. Strastvena je u vezi s umjetnošću i snažno vjeruje da umjetnost mora biti u samoj srži razvoja društva. Objavila je mnoge publikacije i eseje na temu istraživanja posjetitelja i procjene kulturne politike; između ostalog, suautorica je sljedećih tekstova: Studija o razvoju publike – kako publiku učiniti dijelom kulturnih organizacija (2017.), Mapiranje praksi participatornog upravljanja kulturnom baštinom država članica EU, pisano za potporu radnoj skupini OMC pod istim imenom (Radni plan kulture 2015. – 2018.)

ALMA R. SELIMOVIĆ diplomirana je menadžerica neprofitnih organizacija te prvostupnik kulturalnih studija na Fakultetu društvenih znanosti u Ljubljani. Ima, također, europsku diplomu kulturnog menadžmenta zaklade Marcel Hicter, a studirala je i kulturni menadžment na City University u Londonu za što joj je školarinu platio British Council. Pridružila se Bunkeru 2003. kao dio producentskog tima za festival Mladi levi nakon čega je ostala dijelom Bunkera (kao producent i PR) te rukovodila još nekim njihovim aktivnostima (volonterski program, EPK kandidatura…) 2009. je radila za marketinšku tvrtku Formitas BBDO Pleon iz Ljubljane kao poslovna direktorica i upraviteljica PR odjela. Njeni klijenti bili su, između ostalih,. Europska komisija (DG TREN, DG SANCO, DG COMM), Unilever, Spar, Nokia Siemens Networks… Godine 2010. vratila se kulturi te producirala festival Mladi levi, festival Drugajanje u Mariboru, Festival slova u Ljubljani (s naglaskom na tipografiju). Radila je kao komunikator za slovensku plesnu platformu Gibanica. Trenutno radi kao razvojna upraviteljica Bunkera, s fokusom na skupljanje sredstava, razvoj projekata koji spajaju obrazovanje i umjetnost te predvodi mrežeZanimaju ju kulturna politika, povezivanje suvremene umjetnosti s formalnim obrazovanjem te umjetnost kao pokretač društvene promjene i inovacija.

 

CRISTINA DA MILANO stekla je diplomu iz arheologije (Sveučilište u Rimu); diplomu iz Likovne i dekorativne umjetnosti od antike do 1450. godine (Kraljevska akademija umjetnosti, London); magisterij iz Muzejskih studija (Odjel za muzejske studije, Sveučilište u Leicesteru); magisterij iz Tehnoloških instrumenata za ekonomsku evaluaciju kulturne i prirodne baštine (Sveučilište u Ferrari).  Članica je ECCOM-a (Europskog centra za organizaciju i upravljanje u kulturi) od 1996. godine, a od 2010. godine njegova predsjednica. Sudjelovala je u nekoliko istraživačkih projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini na temu društvene uloge muzeja i procesa cjeloživotnog učenja unutar muzeja, a na istu temu objavila je i nekoliko radova. Isto tako vodila je nekoliko projekata financiranih sredstvima Europske unije unutar okvira Programa za cjeloživotno učenje 2007.-2013., Kultura 2007-2013 i Kreativna Europa. U svojstvu višeg istraživača sudjelovala je u projektu Studija o razvoju publike – kako staviti publiku u središte kulturnih organizacija, što je financirala Europska komisija putem Generalnog direktorata za kulturu i obrazovanje. Predaje na mnogim postdiplomskim i magistarskim studijima. Članica je uprave organizacije Culture Action Europe kao i kazališta Teatro di Roma.

 

JONATHAN GOODACRE viši je konzultant društva The Audience Agency iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske te je odgovoran za međunarodni rad društva, uključujući Adeste i Connect. Član je pedagoškog tima Udruge Marcel Hicter; sudjelovao je u izradi nekoliko knjiga, primjerice Promjena trenda na temu projekata za revitalizaciju umjetnosti (Momentum, UK 2007.), Održiv razvoj kulture (Gower, UK 2013.) i Kultura na rubovima (Marcel Hicter, Belgija 2014.). Prije no što se 2013. godine pridružio društvu The Audience Agency, radio je za razne ustanove iz područja kulture i umjetnosti: kulturne  centre, turističke agencije, sveučilišta, festivale, udruge i konzultantske tvrtke.

Društvo The Audience Agency djeluje u domovini  i inozemstvu, a njegova je misija pomoći muzejima, ustanovama za umjetnost i baštinu te ostalim kulturnim organizacijama kako bi  bolje razumjeli svoju publiku, povećali angažman javnosti i poboljšali svoju vidljivost. Društvo je partner projekta Connect, koji istražuje razvoj publike u djelokrugu umjetnosti, baštine i kulture u Europi i postavlja standarde obuke u istome području, a sudjelovalo je i u inicijativi Engage Audiences Europske unije.

 

MARY MCCARTHY  direktorica je National Sculpture Factory /Nacionalne tvornice skulptura, organizacije čiji je cilj razvoj poticajnog okruženja za stvaranje umjetnosti i provedba kreativnih projekata. Organizacija pruža podršku umjetnicima i njihovu stvaralaštvu uslugom korištenja studija i organizacije rezidencijskih programa, predavanja, kulturnih razmjena, radionica i tečajeva za stručno usavršavanje te pokretanjem izazovnih prilika i narudžbi. Prije toga, Mary McCarthy je bila na dužnosti prve izvršne upraviteljice u  Tijelu za razvoj dublinskog obalnog područja za umjetnost i kulturu/ Dublin Docklands Development Authority /, gdje je bila odgovorna za integraciju umjetničkog programa čitave organizacije Dublin Docklands, kao i za razvoj i implementaciju njene strategije u kulturu i umjetnost. Isto tako obnašala je dužnost programske direktorice i zamjenice direktora za Cork 2005, društvo koje je osnovano u svrhu upravljanja titulom Europske prijestolnice kulture grada Corka. Tijekom rada na navedenome projektu, bila je zadužena za pokretanje čitavog niza velikih građanskih inicijativa te novih radova i narudžbi. M. McCarthy trenutno obnaša dužnost pročelnice Stručnoga vijeća savjetnika organizacije Culture Ireland, a članica je uprave Irskoga muzeja moderne umjetnosti (IMMA). Bila je, također, i članica međunarodnoga stručnoga odbora za procjenu budućih Europskih prijestolnica kulture pa često moderira međunarodne skupove i događaje.

 

NIELS RIGHOLT upravni je direktor CKI – danskog Centra za umjetnost i interkulturalnost. Tijekom više od dvadeset i pet godina rada u području umjetnosti stekao je bogato iskustvo. Bio je na čelu informativnog odjela te komunikacijskog ureda, producent, umjetnički direktor, osoba za razvoj kulturne politike, upravni direktor i politički savjetnik za brojne kulturne ustanove i organizacije; bio je upravni i umjetnički direktor centra za umjetnost Dunkers u švedskom gradu Helsingborgu, glavni kustos i producent kuće Møstings Hus & Byggeriets Hus u Kopenhagenu, suosnivač časopisa za interkulturalnost Cultures. N. Righolt trenutno predaje i savjetuje diljem Europe i svijeta. Radio je na procesima razvoja politike u Kopenhagenu, u švedskoj pokrajini Zapadna Gotija, u Oslu i njegovoj pokrajini; surađivao je s ministarskim zborom nordijskih zemalja kao i s gradskim i okružnim upravama diljem Skandinavije. Član je više odbora, uključujući Inkonst u švedskom Malmu, Teatergrad u Kopenhagenu te organizacije Audience Europe Network. Niels Righolt je na sveučilištu u Kopenhagenu diplomirao književnost, suvremenu kulturu i kulturnu komunikaciju te španjolski jezik i književnost.

 

PAUL BOGEN ima više od trideset i pet godina iskustva u djelokrugu organizacije kulturnih aktivnosti; od 2008. godine radio je kao voditelj projekata, konzultant, prikupljač sredstava, istraživač, mentor i učitelj za brojne klijentea iz javnog i privatnog sektora u više od dvadeset europskih država. Od 2010. godine do danas uspio je prikupiti 8 milijuna eura iz europskih fondova što za svoje, što za tuđe projekte.

Trenutno Paul Bogen radi kao producent na projektu Creative Lenses, četverogodišnjem projektu pod okriljem programa Europske unije Kreativna Europa s ciljem istraživanja i razvoja održivih modela za sektor te kao voditelj Escalatora, programa za izgradnju kapaciteta nezavisnih organizacija i umjetnika u Slovačkoj. Pruža, također, podršku dvama većim projektima unutar Kreativne Europe, a djeluje i kao financijski strateg za društvo NIE Theatre Company (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Paul Bogen je jedan od direktora agencije Olivearte Cultural Agency, bio je direktor Junction Arts Centre u Cambridgeu između 1989. i 2016. godine. Od 1999. do 2007. godine bio je predsjednik Europske mreže kulturnih centara Trans Europe Halles, djelovao kao ocjenjivač Programa kulture EU-a između 2007. i 2013. godine. Kao član Kraljevskoga društva za umjetnost obnašao je dužnost člana uprave u šest umjetničkih i kulturnih organizacija. Tijekom karijere P. Bogen je otvorio, vodio i razvio čitav niz objekata za izvođenje glazbene i izvedbenih umjetnosti, uključujući kazalište vrijedno 10 milijuna eura u Cambridgeu. Godine P. Bogen se sa suprugom Milom preselio na otok Għawdex (Malta), gdje se trenutno bavi istraživanjem mogućnosti osnivanja centra za osobni i profesionalni razvoj i odmor.

 

SOFIA TSILIDOU zaposlena je u Upravi za muzeje Ministarstva kulture i sporta Helenske Republike, gdje je prvenstveno odgovorna za suradnju u poslovima vezanim uz muzeje i baštinu na europskoj razini. Od 2013. godine imenovana je nacionalnom stručnjakinjom u Odboru za poslove u kulturi Vijeća Europske Unije, a od 2011. je izabrana članica Izvršnog odbora Mreže europskih muzejskih organizacija (NEMO). Kao nacionalna stručnjakinja S. Tsilidou je sudjelovala u raznim radnim skupinama i mrežama EU-a te projektima financiranima iz fondova EU-a vezanim uz nadnacionalnu suradnju u kulturi. Sudjelovala je, također u aktivnostima sa svrhom promocije i podizanja svijesti o kulturnoj baštini i muzejima na nacionalnoj razini, kao i u organizaciji nacionalnih i međunarodnih privremenih arheoloških izložaba. Završila je preddiplomski studij arheologije i povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Ateni (Grčka) te diplomski studij upravljanja umjetničkim galerijama na Sveučilištu u Essexu u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske.

 

TIJANA PALKOVLJEVIĆ BUGARSKI diplomirala je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu 1999. godine i magistrirala na istome fakultetu 2003. godine. U rujnu 2016. obranila je doktorsku disertaciju na Odsjeku za povijest umjetnosti – muzeologija i heritologija. Njeno područje istraživanja obuhvaća proučavanje međunarodne i nacionalne umjetnosti 20. st. te pitanja obrazovanja, upravljanja i marketinga u muzejima. Od 2001. godine zaposlena je u Galeriji Matice srpske u Novome Sadu, a 2010. godine imenovana je njezinom ravnateljicom. Uz to se bavi izradom i objavljivanjem programa i izdanja Galerije, kao i izradom obrazovnih programa za djecu. Dosad je ostvarila brojne izložbe, a autorica je nekoliko knjiga, kataloga i članaka u stručnim časopisima. Na Odsjeku za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih znanosti na Sveučilištu u Novome Sadu predaje Povijest umjetnosti i kustoske prakse. Godine 2017. izabrana je za predsjednicu Izvršnog odbora Zaklade Novi Sad – Europski grad kulture 2021.

 

ARMELLE STÉPIEN, koja je diplomirala komunikologiju i kazališne studije, glavni je dio profesionalne karijere provela kao voditeljica komunikacije i odnosa s javnošću. Poslovni je put započela u kazalištu Théâtre national de la Colline, gdje je radila petnaest godina, nakon čega je 2008. godine prešla u kazalište Comédie de Reims pa 2013. u kazalište Théâtre national de Chaillot, a 2015. u Odéon-Théâtre de l’Europe. Na diplomskome studiju iz javnih poslova na Institutu poličtikih znanosti Sciences-Po u Parizu predaje predmet Publika kulturnih događanja.

 

 

SLOBODANKA MIŠKOVIĆ diplomirala je sociologiju na Sveučilištu u Zagrebu. Kulturom se bavi još od 1993. pa je tijekom godina kao producent i koordinator kulturnih programa sudjelovala u radu više udruga (Trafik, Drugo more). 2003. zapošljava se u Odjelu za kulturu grada Rijeke kao Vodeća suradnica za knjižničnu, nakladničku i filmsku djelatnost. Godine 2004. je u svojstvu izvršne producentice sudjelovala u organizaciji 19. Svjetskog kongresa UNIMA-e te pratećeg međunarodnog lutkarskog festivala koji se održao u Rijeci i Opatiji. Od 2008. sudjeluje u inicijativi za osnivanje Art-kina te koordinira proces osnutka. Od 2009. do 2014. vodi Službu za film pri Odjelu za kulturu Grada Rijeke. 2009. koordinirala je razvoj i implementaciju Sporazuma o jačanju lokalnih filmskih kapaciteta. Uspostavila je dogovor između HAVC-a i Grada Rijeke kojim se ista količina sredstava osigurava za autorske filmove kratke i srednje dužine. Dogovorom je sufinancirano 28 filmova čiji su autori, produkcija ili tema vezani uz Rijeku; tako se u kratkom roku značajno razvilo i ojačalo lokalne kreativne i produkcijske audio-vizualne  kapacitete. S. Mišković je od 2014. i ravnateljica javne kulturne ustanove Art-kino te članica upravnog odbora Hrvatske mreže nezavisnih kinoprikazivača.

 

MILJENKA BULJEVIĆ radi u kulturi i kao prevoditeljica s fokusom na promociju književnosti i navika čitanja te neprofitni kulturni menadžment i povezivanje. Suosnivačica je Kulturtregera i upraviteljica njihova zagrebačkog književnog kluba Booksa. Između 2010. i 2016. godine M. Buljević je predsjedala savezom udruga Operacija Grad, platformom koju su činile lokalne organizacije što se bave nezavisnom kulturom i mladima u Zagrebu, a koja je s gradom Zagrebom osnovala POGON – zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade. U lipnju 2016. postala je predsjednica Clubture, hrvatske nacionalne mreže nezavisnih kulturnih organizacija. Članica je uredničkog odbora Eurozine, europske mreže časopisa za kulturu.

 

 AGATA ETMANOWICZ pomirila se s osudom na “doživotnu kaznu u sektoru kulture”, ali je zahvalna na posjetima iz i u druge djelatnosti. Predsjednica je zaklade Impact, (koja pruža podršku razvoju publike organizacija i institucija), surađuje s Fabryka Sztuki iz Lodza i njihovim Art_Inkubatorom (domom za mlade kreativce poduzetnike). Surađuje s organizacijama iz čitave Europe (i svijeta). Osim toga je suosnivačica zaklade Poland Without Borders te volontira, navija i najveća je obožavateljica ragbija u kolicima.