Prijava

Radni jezik konferencije je engleski, sudjelovanje je besplatno uz obveznu prijavu.