Program

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (Radmile Matejčić 3) // 30.-31.5.2019.
Radni jezik konferencije je engleski. Ulaz je slobodan, uz prijavu.

Raspored
Četvrtak, 30.5.2019.Dvorana 003
08:00 - 10:00Registracija sudionika
10:00Otvaranje konferencije
SESIJA: Uloga kulturnih politika u poticanju međunarodne kulturne suradnje
Promicanje razvojne uloge kulture te uključivanje razmjene razvojnih iskustava i istraživanja kulturnih promjena u međunarodne kulturne odnose ključni su u promišljanju novih kulturnih politika. Interkulturnu komunikaciju treba razumjeti kao osnovni razvojni resurs, kao zajedničku vrijednost našeg planeta. Interdisciplinarni/međusektorski pristup (primjerice, povezivanje kulture, obrazovanja, znanosti i tehnologije, zatim kulture, zdravstva i urbane politike) mogući je preduvjet za djelovanje kulturnih politika u međunarodnim odnosima. Djelovanje udruga civilnog društva u oblikovanju demokratski utemeljenih kulturnih i drugih javnih politika i u međunarodnim odnosima postaje jasno vidljivo. Pokazuje se da kulturno održiv razvoj zahtijeva uvijek nove inicijative u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj sferi kulture, povezivanje i partnerstvo s drugim sektorima, osmišljavanje suradnje u globalnim okvirima.Kulturne politike gradova (interkulturni gradovi, digitalni gradovi, kreativni gradovi) uvode gradove kao važne aktere u međunarodne kulturne odnose, što otvara nove prostore partnerstva, ali i upozorava na potrebu reformiranja/transformacije kulturnih politika u gradovima. Međunarodna mobilnost i razmjena umjetnika i drugih djelatnika u kulturi ključni su u širenju novih načina komunikacije i dugoročne međunarodne kulturne suradnje. Mobilnost donosi nove ideje, znanja, vještine, kulturne prakse koje obogaćuju svaku zajednicu.
(Biserka Cvjetičanin i Vjeran Katunarić)


Moderator: Jean-Pierre DERU, Udruženje Marcel Hicter za kulturnu demokraciju (Belgija)
10:30Tradicionalni i novi afiniteti: Usporedba kulturnih i ekonomskih odnosa u zemljama Europske unije
Govornik: Vjeran KATUNARIĆ, Sveučilište u Zadru / Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo (Hrvatska)
10:45Kreiranje politika kulturnih odnosa od lokalne do svjetske razine
Govornik: Jean-Pierre SAEZ, Opservatorij kulturnih politika (Francuska)
11:00Meki pristup kroz kulturne politike
Govornica: Nada ŠVOB-ĐOKIĆ, Institut za razvoj i međunarodne odnose / Culturelink (Hrvatska)
11:15Kulturna politika u takozvano doba populista
Govornik: Joost SMIERS, Umjetnička akademija u Utrechtu (Nizozemska)
11:30RASPRAVA: Uloga kulturnih politika u poticanju međunarodne kulturne suradnje
SESIJA: Diplomacija gradova temeljena na kulturi
Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture značajan je događaj koji pruža izvrsnu priliku za analizu svih mogućnosti i utjecaja takvog događaja na međunarodnu kulturnu suradnju. Da bismo imali elemente usporedbe, možemo se usredotočiti na slične slučajeve kao što su prethodne Europske prijestolnice kulture od 1985. godine, ali i općenito na svaki grad uključen u veliki kulturni događaj: međunarodni festival, primjerice bijenale suvremene umjetnosti ili gradovi domaćini Olimpijskih igara. Očito je da ovi gradovi jačaju svoju međunarodnu kulturnu suradnju. Prvo, to je pravi izazov suradnje s drugim političkim igračima u okruženju, ali i s udaljenima. Otvaranje vanjskom svijetu, europska konstrukcija i globalizacija stvaraju nove mogućnosti i ograničenja. Ispitivanja o specifičnom zadatku za kulturu, učinci na kulturu i dugovječnost međunarodne kulturne suradnje bit će za nas područja istraživanja i teme rasprave.
(Françoise Taliano-des Garets)


Moderatorica: Irena KREGAR ŠEGOTA, Rijeka 2020 (Hrvatska)
12:30Do koje mjere velika kulturna događanja podupiru kulturnu suradnju?
Govornica: Françoise TALIANO-DES GARETS, Institut za političke znanosti u Bordeauxu (Francuska)
12:45Znanost u gradu! Povezivanje kulturnih zajednica kroz znanstvena događanja
Govornik: Wieger Bakker, Sveučilište u Utrechtu
13:00OKRUGLI STOL: Diplomacija gradova temeljena na kulturi: Uloga velikih događanja


Uz sudjelovanje:
Vojko OBERSNEL, Grad Rijeka (Hrvatska)
Mato FRANKOVIĆ, Grad Dubrovnik (Hrvatska)
Paul DUJARDIN, BOZAR (Belgija)
Rytis ZEMKAUSKAS, Kaunas 2022 (Litva)
Mateja DEMŠIĆ, Grad Ljubljana (Slovenija)
14:00Pauza
SESIJA: Kulturne mreže - izraz kulturnih promjena u međunarodnim odnosima
Transkulturnu suradnju snažno promiču kulturne mreže: one danas obilježavaju cjelokupne međunarodne odnose poticanjem interakcije kojom kulture izražavaju svoje posebnosti, raznolikost i toleranciju prema drugim kulturama. One uvode u međunarodne odnose nove ideje i metode rada zasnovane na nepostojanju institucionalnih ili drugih čvrstih struktura. Svojim fleksibilnim formama i horizontalnim pristupom mreže otvaraju procese transformacije kulturnih politika. U kojoj se mjeri realizira put od umrežavanja kultura do umreženih kultura, ostvaruju novi načini dijaloga, razmjene iskustava iz različitih kultura i različiti oblici participacije? Što na tom planu postižu kulturni akteri?Kako revalorizirati ulogu mreža u međunarodnoj suradnji EU?
(Biserka Cvjetičanin i Vjeran Katunarić)


Moderator: Lupwishi MBUYAMBA, Opservatorij za kulturne politike u Africi (Mozambik)
15:00Kulturne mreže: Važan alat za suradnju koji mora evoluirati
Govornik: Jean-Pierre DERU, Udruženje Marcel Hicter za kulturnu demokraciju (Belgija)
15:15Kulturni odnosi Europske unije i sjeverne Afrike
Govornica: Mercedes GIOVINAZZO, InterArts (Španjolska)
15:30Euro-mediteransko partnerstvo: Duga i neravna cesta
Govornica: Anne-Marie AUTISSIER, Institut za europske studije (Francuska)
15:45Mreže kao suvremene dijaspore (2009 - 2019.): Novi scenariji i izazovi
Govornica: Cristina FARINHA, Sveučilište u Portu (Portugal)
16:00Refleksije najstarije organizacije za kulturne odnose u svijetu: 85 godina izgradnje prijateljskog znanja i razumijevanja u promjenjivim društvima
Govornica: Rachel LAUNAY, British Council (Njemačka)
16:15Međunarodni kulturni odnosi Europske unije: Inkluzivna implementacija novog strateškog pristupa na globalnoj razini
Govornica: Gitte ZSCHOCH, EUNIC Global (Belgija)
16:30Mreže, međusektorski pristup kulture u okviru međunarodnih kulturnih odnosa
Govornica: Laetitia BRION, LIKE - European Cities and Regions for Culture (Francuska)
16:45RASPRAVA: Kulturne meže - izraz kulturnih promjena u međunarodnim odnosima
20:00Druženje uz piće dobrodošlice
RiHub, Ivana Grohovca 1a
Petak, 31.5.2019.Dvorana 003
SESIJA: Budućnost interkontinentalne kulturne suradnje između Europe i Afrike
Mnogi donosioci politika na svim razinama su već krenuli s intenzivnijom međugradskom suradnjom između europskog i afričkog kontinenta. Glavni donosioci politika, kao što su Europska komisija i UNESCO, poduzeli su važne korake u okviru internacionalizaije inicijative Europske prijestolnice kulture, ali i dodatnog uključivanja afričkih gradova u globalne mreže, kao što je mreža UCLG (United Cities and Local Governments). Ova se tema fokusira na budućnost interkontinentalne suradnje između Europske unije i Afrike. Koja vizija može voditi novi kvalitativni model kulturne suradnje među gradovima s oba kontinenta? Koje su prepreke,a koji su dostupni alati za njihovo savladavanje? Tko treba preuzeti inicijativu da bi se ostvarila široka kulturna i umjetnička razmjena između Afrike u Europske unije?
(Sylvia Amann)

Moderatorica: Sylvia AMANN, članica Stručnog povjerenstva Europske komisije za Europsku prijestolnicu kulture
*pokrovitelj i organizator sesije: Europska komisija
09:00OKRUGLI STOL: Budućnost interkontinentalne kulturne suradnje između Europe i Afrike

Sudionici:
Nj.E. Smiljana Knez, Veleposlanstvo Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj
Lupwishi MBUYAMBA, Opservatorij za kulturne politike u Africi (Mozambik)
Ismail MAHOMED, Market Theatre Foundation (Južnoafrička republika)
Sylvain PASQUA, Europska komisija (Belgija)
Jan GOOSSENS, Festival de Marseille (Francuska)
Irena KREGAR ŠEGOTA, Rijeka 2020, (Hrvatska)
11:00RADIONICA: Suradnja Afrike i EU u praksi - Forum za Europske prijestolnice kulture i afričke gradove
Dvorana 309
SESIJA: Hrvatska u međunarodnoj kulturnoj suradnji
Hrvatska je pretežito (oko 60%) orijentirana na kulturnu suradnju s drugim zemljama članicama Europske unije. U vrijeme kada se Europska unija u međunarodnim kulturnim odnosima orijentira prema strategijskim partnerima na drugim kontinentima (Strategic Partners) i prema istočnim i južnim susjedima (European Neighbourhood Policy), postavlja se pitanje može li i želi li Hrvatska slijediti Europsku uniju u vaneuropskim međunarodnim kulturnim odnosima? Postoji li u Hrvatskoj zanimanje za druge kulture i gdje se on najjasnije očituje (primjerice, u prevodilaštvu i izdavačkoj djelatnosti; u audiovizualnoj industriji; glazbi, i dr.)? Je li za Hrvatsku, kao mediteransku zemlju, od posebnog zanimanja međunarodna kulturna suradnja na Mediteranu koji je danas suočen s migrantskim i izbjegličkim krizama/tragedijama? Ima li Hrvatska interesa da se angažira u multilateralnim projektima koji obuhvaćaju zemlje sjeverne, istočne i južne obale Mediterana? Je li moguć doprinos Hrvatske mediteranskim projektima koji otvaraju putove mediteranskih multikulturnih dijaloga i suradnje?
(Biserka Cvjetičanin i Vjeran Katunarić)


Moderator: Vjeran KATUNARIĆ, Sveučilište u Zadru / Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo (Hrvatska)
11:00Kulturne politike - sličnosti i razlike između francuskog i hrvatskog modela upravljanja
Govornica: Nansi IVANIŠEVIĆ, Prokultura - Opservatorij kulturnih politika u Splitu (Hrvatska)
11:15Estetika grada: Umjetničke prakse u razvoju lokalne demokracije
Govornik: Goran SUNAJKO, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo / Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska)
11:30Hrvatski međunarodni kulturni odnosi: Prilike za suradnju sa zakladama ASEF, ASEF, Anna Lindh i EU-LAC
Govornica: Aleksandra UZELAC, Institut za razvoj i međunarodne odnose (Hrvatska)
11:45Europski doprinos svjetskim kulturama
Govornik: Radovan LORKOVIĆ, violinist (Švicarska)
12:00Vanjski kulturni odnosi Europske unije i uloga inozemnih kulturnih instituta u Hrvatskoj
Govornice:
Biserka CVJETIČANIN, Institut za razvoj i međunarodne odnose / Culturelink / Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo (Hrvatska)
Barbara LOVRINIĆ, Institut za razvoj i međunarodne odnose (Hrvatska)
12:15RASPRAVA: Hrvatska u međunarodnoj kulturnoj suradnji
13:00OKRUGLI STOL: Održivi modeli kulturne suradnje u jugoistočnoj Europi
Okrugli stol će se baviti trenutačnim europskim i regionalnim trendovima u poticanju suradnje i predstaviti perspektive za razvoj dugoročnog, održivog modela transnacionalne institucionalne podrške za suradnju civilnog društva u području kulture u regiji. Program će pružiti uvid u aktualno stanje u razvoju suradnje između aktera kulturnog civilnog društva u regiji, kao i uvid u trenutačni položaj i aktivnosti koje poduzimaju institucije. Razgovarat će se o ključnim izazovima i potrebnim koracima za daljnji razvoj regionalne suradnje. Ovaj panel bi trebao doprinijeti aktivnom dijalogu između kulturnih organizacija iz regije, institucija za financiranje i tijela za donošenje odluka u oblikovanju adekvatnog modela održive potpore regionalnoj suradnji u budućnosti.
(Milica Pekić)

Moderatorica: Sanja BOJANIĆ, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

Sudionici:
Ares SHPORTA, Kooperativa - Regionalna platforma za kulturu (Kosovo)
Milica PEKIĆ, KIOSK (Srbija)
Davor MIŠKOVIĆ, Drugo more (Hrvatska)
Andre WILKENS, Europska kulturna zaklada (Belgija)
Davor BUINJAC, Grad Ljubljana (Slovenija)
14:00Pauza
15:00Kulturna diplomacija ili kulturni odnosi: koja i za čije ciljeve?
Govornik: Yudhishthir Raj ISAR, Europski sveučilišni institut / Aga Khanova Zaklada za kulturu
15:20'Hostpitality': Pitanje jezika u uspostavi kulturnog dijaloga između dva europska pola
Govornik: Aidan O'Malley, Sveučilište u Rijeci
15:35OKRUGLI STOL: Kulturna diplomacija: jačanje vanjskih odnosa u globaliziranom svijetu
Kulturna diplomacija ima važnu ulogu u rješavanju problema vezanih uz migracije, održiv razvoj, prevenciju sukoba, uspostavljanje/očuvanje mira i na drugim područjima. Razmotrit će se prakse kulturne diplomacije i glavni koncepti u globalnim, geopolitičkim i strateškim pristupima EU prema trećim zemljama. Razlikujemo li koncept vanjskih kulturnih odnosa od kulturne diplomacije? Na koji način meka moć (soft power) djeluje u međunarodnom kulturnom kontekstu? Kakav je potencijal kulturne meke moći malih država članica EU? Koliko u praksi kulturna diplomacija stvara sinergiju između javno-privatnog partnerstva, nacionalnih ministarstava kulture, umjetnika, kulturnih mreža?
(Biserka Cvjetičanin i Vjeran Katunarić)

Moderator: Diego MARANI, Europska služba za vanjsko djelovanje

Govornici:
Nj.E. Hrvoje MARUŠIĆ, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj
Nj.E. Philippe MEUNIER, Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj
Nj.E. Olive HEMPENSTALL, Veleposlanstvo Republike Irske u Republici Hrvatskoj
Christian Grotnes HALVORSEN, Veleposlanstvo Kraljevine Norveške u Republici Hrvatskoj
Nj.E. Hendrik Jan VOSKAMP, Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj
16:40Završno izlaganje
Govornica: Snježana Prijić Samaržija, Sveučilište u Rijeci