Vijeće građana

Uključite se u Vijeće građana
Postanite dio Vijeća građana, predstavljajte stanovnike Rijeke u projektu Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture i odlučujte o prijedlozima svojih sugrađana!

Vijeće građana pregledava i procjenjuje prijedloge ostalih građana i udruga te odabire najbolje koji će potom dobiti financijsku potporu za realizaciju.
Riječ je o prijedlozima koji pristižu kroz programe uključivanja Zeleni val i Civilne inicijative.
Na ovaj način, sve je u rukama građana, uključivo i moć odlučivanja.

Kako će se izabrati članovi Vijeća građana?
Vijeće građana imat će dva saziva, a oba će biti formirana s obzirom na dob i spol. Svaki od dva saziva brojat će 15 članova.
Svi koji žele biti u prilici da biraju najbolje ideje za naš grad i koji su spremni hrabro preuzeti moć odlučivanja, mogu se prijaviti ispunjavanjem online prijavnice do 9. studenog 2018. godine.
Sve pristigle prijave sortirat će se u 8 kategorija (s obzirom na dob i spol) i članovi vijeća bit će izabrani nasumičnim izvlačenjem prijavnica. Znači, nitko nema rezervirano mjesto, svi imaju jednake šanse doći u poziciju građanske moći koja će u ovom ciklusu trajati godinu dana.

Što će raditi Vijeće građana?
Kad budu izabrani, za članove Vijeća građana bit će organizirana edukacija o načinu rada u Vijeću te o programima Civilne inicijative i Zeleni val u sklopu kojih će pregledavati i procjenjivati pristigle prijedloge.
Upoznat će se s kriterijima i idejama vodiljama koji će im poslužiti kao smjernice za što kvalitetniji rad i donošenje što boljih odluka.
Kako moć odlučivanja mora biti uparena s odgovornošću, Vijeće građana imat će zadatak i pratiti provedbu odabranih prijedloga i o tome međusobno komunicirati na susretima Vijeća.

Zašto biste se prijavili?
Zato što ovime vježbamo direktnu demokraciju u kojoj građani odlučuju bez posrednika.
Pregledom i procjenom prijavljenih programa koji bi naš grad trebali učiniti ljepšim i zanimljivijim, te odabirom najboljih među njima, imate mogućnost pokazati da kao građani Rijeke najbolje znate što je Rijeci potrebno.
Sada je prilika da to doista pokažete.
Prijavite se.
Uključite se!

Rok za prijavu: 6. lipnja 2019.

Javni poziv – pročišćena verzija (13.5.2019.)
Izmjena Javnog poziva (13.5.2019.)
Javni poziv Vijeće građana (8.5.2019.)

Prijavnica
Izjava o vjerodostojnosti podataka