aktivne ferije za djecu
27. lipnja — 8. srpnja 2018.
Rijeka

Jurimo niz drugi Tobogan! Dva tjedna kulture, edukacijskih interaktivnih programa i zabave.

Ideja je festivala Tobogan da ljetni praznici u gradu postanu nešto sasvim drugačije od užarenog asfalta i dosadnog praznog grada.

Tobogan radimo s djecom, ne samo za njih.