Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
RiHub, Vijesti

Retox: Žetva energije u preciznoj poljoprivredi

Retox razgovori u RiHubu u ponedjeljak 6.5. s početkom u 18 sati donose novu temu i novog predavača – Davida Blaževića.

Precizna poljoprivreda koncept je učinkovitog upravljanja resursima i kao takva sastavni je dio treće Zelene revolucije. Često nazivana i „pametna poljoprivreda“ ili „digitalna poljoprivreda“, kao osnovni cilj ima proizvesti „više sa manje“, očuvati ekosustav te smanjiti otpad i stakleničke plinove uz optimalno iskorištavanje resursa.

Ubrzani razvoj učinkovitosti digitalnih procesora i komunikacijskih tehnologija, posebice IoT-a (engl. Internet of Things), omogućuje umreženost od „polja do stola“ i praćenje stanja svake pojedine proizvodne stavke u stvarnom vremenu kao i potpuno robotizirane autonomne farme. Ovo nisu scenariji budućnosti već sadašnjosti, a stočarstvo je sastavni dio ovog koncepta. Pametno/digitalno gospodarenje stadom i pašnjacima jedan je od temeljnih stupova koncepta precizne poljoprivrede. Aktivno praćenje zdravstvenog stanja pojedinih životinja, kvalitete života, stanja nastambi i zdravlja pašnjaka već se naveliko primjenjuje. Životinje su opremljene pametnim uređajima s ugrađenim osjetnicima (senzorima) koji su najčešće pogonjeni baterijama konačnog radnog vijeka. Kako eliminirati potrošne baterije iz sustava preciznog stočarstva? Možemo li kretanje domaćih životinja pretvoriti u električnu energiju i koristiti je za bilježenje svih vitalnih parametara stada? Cilj projekta ENTRAP (engl. Energy Harvesting in Precision Agriculture Applications), koji će biti izložen u ovom kratkom znanstveno-popularnom predavanju, je odgovoriti upravo na ta pitanja.

Predavač ovog Retoxa je David Blažević (1984.), diplomirani inženjer strojarstva koji je 2014. godine doktorirao na Tehničkom Fakultetu Sveučilišta u Rijeci pod mentorstvom prof. Saše Zelenike na temu prikupljanja niskorazinske energije vibracija iz okoliša (engl. Energy Harvesting). Kao istraživač pri Laboratoriju za precizno inženjerstvo Tehničkog fakulteta u Rijeci i Centru za mikro- i nanoznanosti i tehnologije, Sveučilišta u Rijeci, sudjeluje je u tuzemnim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima. Nakon akademske karijere zapošljava se na kozarskoj farmi Drijade (Šumber) gdje sudjeluje u svim poslovima vezanim uz brigu za stočni fond farme, ispašu kozjeg stada i proizvodnju mljekarskih proizvoda. Ovdje se upoznaje s temom virtualnog ograđivanja i precizne poljoprivrede te provodi nezavisno istraživanje u vidu objedinjavanja ovih tema s temom svog doktorata. Dobitnik je Marie Skłodowska Curie individualne istraživačke stipendije u sklopu Horizon 2020 okvirnog programa EU za 2018. god., a istraživanje će od 2019-2022 provoditi na Sveučilištu u Tampereu (Finska). Već deset godina djeluje kao DJ na regionalnoj klupskoj i festivalskoj sceni pod pseudonimom Dr. Smeđi Šećer. Sretno i veselo je oženjen i otac dvoje prekrasne dječice.

Predavanje je besplatno i javno, a prijave za ovaj Retox nisu potrebne.