Službenik za informiranje je službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

U trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o. službenik za informiranje je: Dorotea Vitasović, glavna voditeljica pravnih i kadrovskih poslova.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Pravni okvir pristupa informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/15)
Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst
Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst – na engleskom jeziku


RIJEKA 2020 d.o.o. je sukladno relevantnim propisima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka.
Kontakt: dpo@rijeka2020.eu odnosno putem pošte na adresu: RIJEKA 2020 d.o.o., Delta 5/2, 51000 Rijeka (Službenik za zaštitu osobnih podataka)
Pravni okvir zaštite osobnih podataka
Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na poveznici)