Službenik za informiranje je službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

U trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o. službenik za informiranje je: Irena Kregar Šegota, direktorica TD-a RIJEKA 2020.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 

Pravni okvir pristupa informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/15)
Zakon o pravu na pristup informacijama