Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Vijesti

Sastanak sa predstavnicima osnovnih škola

Na inicijativu odjela gradske uprave za kulturu, u četvrtak, 21. studenoga u prostorima Grada Rijeke, održan je sastanak sa predstavnicima osnovnih škola na temu kandidatura Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. 

Na sastanku su bili prisutni predstavnici osnovnih škola Natalija Banov, O.Š. V.C.Emina i udruga Ri Dance, Dolores Bugarin, Plesna udruga Ri Dance, Irena Peić, O.Š. Nikola Tesla, Marica Zrilić, O.Š. Brajda, Boris Roce, O.Š. Turnić, Tea Mičić, Odjel za školstvo i predstavnice Odjela za kulturu Irena Kregar Šegota, Višnja Višnjić Karković, Sandra Vujović i Vanja Tataj. Povod sastanka bio je pobliže upoznati nastavnike sa projektom kandidatura Rijeka za EPK, kako bi idućih mjeseci kroz razne programe senzibilizirali djecu i mlade u školama, te time jačali njihov angažman u kulturi.

Bilo je riječi o tome na koji će se način u ovaj projekt uključiti osnovne škole u Rijeci i njenoj okolici. Osim što je zadatak projekta EPK Rijeka da se stavi u poziciju “vagona”, s čime kultura postaje pokretač novih promjena i bolje vidljivosti grada na europskoj razini, od velikog je interesa osnovnoškolce od početka upoznati s ovim projektom. Djeca i mladi mogu postati fantastični generator novih ideja. Profesori su istaknuli da je važan jezgrovit početak provedbe projekta, gdje će se djeca postepenim informiranjem involvirati u projekt i jednostavnije mobilizirati. Kultura djeci mora postati dostupnija i sposobna pružiti kvalitetne programe prilagođena njihovom uzrastu.

Kao jedan od većih problema i manjkavosti riječke kulturne ponude djeci i mladima je nepostojanje Dječjeg kazališta, o čemu se često pisalo i govorilo. Iako je pokrenut program Dramski studio za djecu i mlade “Zajc i Malik – mladi za mlade”, još uvijek nedostaje cijelogodišnji program u sklopu kojeg postoje razni studiji koje djeca mogu pohađati. Detektirano je da djeca i mladi generalno malo znaju o svome gradu, a projekt poput programa Moja Rijeka, veliki je plus u edukaciji djece i mladih.

Dogovorena je daljnja suradnja sa školama, te će osnovne škole na poziv Grada Rijeke, dostaviti prijedlog programa koji će se realizirali u školama, u okviru zajedničkog programa pod radnim naslovom “Ususret EPK u riječkim osnovnim školama”.