Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Kulturna diplomacija, Vijesti

Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. URADIMO ZAJEDNO

Od 22. do 24. studenog u Rijeci će se održati međunarodna i interdisciplinarna konferencija “Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. URADIMO ZAJEDNO.”. Organizira ju Zaklada “Kultura nova” , u partnerstvu s društvom Rijeka 2020 i u suradnji s Europskom kulturnom zakladom, a uz podršku regionalnog međuvladinog foruma Central European Initiative. Konferencija je dio projekta “Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi” koji podržava UNESCO-v Međunarodni fond za kulturnu raznolikost. Konferencija nosi oznaku mreže ENCATC.

Tema sudioničkog upravljanja postala je iznimno važna s obzirom na to da se tradicionalni javni i tržišno orijentirani modeli upravljanja sve češće pokazuju neadekvatnim u pružanju odgovora na kompleksnost izazova u kreiranju politika, promjene u socio-ekonomskom okruženju, potrebe kulturnih djelatnika, umjetnika, publike i lokalne zajednice. Konferencijom će se obuhvatiti velik raspon tema povezanih s izazovima, ograničenjima, paradoksima i perspektivama s kojima se istraživanja, prakse i politike u području sudioničkog upravljanja u kulturi suočavaju. Kako bi razumjeli značaj i ulogu sudioničkog upravljanja u kulturi važno je istražiti: promjene u društvenom i političkom kontekstu, kulturnu i socijalnu ulogu novih modela organizacija, modele i razine uključenosti svih relevantnih dionika u procese donošenja odluka te (re)organizaciju i relevantnost njihovih uloga.

U skladu s time cilj je konferencije istražiti područje sudioničkog upravljanja u kulturi kroz različite aspekte i pristupe, uključujući sljedeće teme:

  1. implikacije sudjelovanja u promicanju demokratskih vrijednosti u području (kulturnih) politika;
  2. kompleksnosti odnosa moći i prijenosa upravljanja na više dionika;
  3. razlike između privatnih, javnih i zajedničkih interesa svih relevantnih dionika;
  4. etičnost u procesima sudjelovanja;
  5. institucionalne promjene i inovacije kao i promjene i inovacije politika.

Na konferenciji će se okupiti studenti, istraživači, teoretičari, kulturni djelatnici, umjetnici, predstavnici kulturnih i umjetničkih organizacija, aktivisti, stvaraoci i donosioci politika iz cijelog svijeta i različitih disciplina: antropologije, arhitekture, umjetnosti, menadžmenta u umjetnosti i kulturi, studija kulturnih politika, kulturalnih studija, studija razvoja, ekonomije, prava, filozofije, političkih znanosti, urbanizma i prostornog planiranja, sociologije itd. Stoga konferencija predstavlja interdisciplinarni pokušaj da se prikupe informacije i rasprave različiti praktični, teorijski i politički pristupi i značenja sudioničkog upravljanja u različitim društvenim i geopolitičkim kontekstima te da se iznjedre nove ideje za integraciju ovih praksi u postojeće okvire kulturne i drugih relevantnih politika.

Više informacija možete saznati na mrežnoj stranici konferencije.