EPK u brojkama

EPK je ponos grada
Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture projekt je kojim Rijeka želi poboljšati opseg i raznolikost kulturne ponude u gradu, proširiti pristup i sudjelovanje u kulturi, jačati kapacitete kulturnog sektora i njegove veze s drugim sektorima te povećati međunarodnu vidljivost i profil grada i regije.
 • 1.000 kulturnih događanja
 • 450 događanja do 2020.
 • 50 događanja 2021.
 • 105 turističkih atrakcija
 • 27.200m2 novih kulturnih infrastruktura
 • 300 partnera
 • 100 osnaženih lokalnih zajednica i građanskih inicijativa
 • 1.000 volontera

Zajedno

U pripremu programa uključujemo cijelu zajednicu, želimo da ona bude temeljena na suradnji čitavog  kulturnog sektora, ali i drugih sektora i dionika, u gradu, regiji i šire. Želimo provesti program koji će propitivati kulturne, društvene i gospodarske izazove s kojima se suočavaju suvremena Europa i svijet te koji će ukazati na doprinos kulture održivom razvoju.

Dosad je

 • uspješno provedena dva od tri monitoringa pred Panelom stručnjaka i predstavnicima Europske komisije
 • formirana agencija za provedbu projekta (TD Rijeka 2020. d.o.o.)
 • formiran osnovni tim projekta
 • osigurana sredstva iz EU fondova za infrastrukturne projekte (Korištenje baštine u turističke svrhe; Riječka aglomeracija – ITU mehanizam)
 • prijavljeno 17 projekata na EU fondove i programe ukupne vrijednosti 3 milijuna EUR, koji su vezani uz pripremu i provedbu programa
 • potvrđeno preko 90 partnerstava
 • održano 15 edukativnih programa za 240 sudionika (radionice, seminari, radne prakse u Rijeci i inozemstvu)
 • održano 74 pojedinačnih kulturnih događanja (pilot programi) u okviru 12 programa
 • održano više od 10 predstavljanja u inozemstvu (Beč, Novi Sad, München, Pariz, Maribor, Trst, Budimpešta, Aarhus, Leeuwarden, Tokio, Kawasaki…)
 • objavljeno oko 300 medijskih objava

 

Faze provedbe

06/2016 – 06/2018: Mapiranje i pozicioniranje
07/2018 – 12/2019: Proizvodnja i komunikacija
02/2020 – 02/2021: Godina EPK – proslava
2021 i nadalje: Evaluacija i nasljeđe

IzvorPlanirani prihodi
Sredstva iz Proračuna Republike Hrvatske10.000.000 €
(32,97%)
Sredstva iz Proračuna Grada Rijeke10.327.000 €
(34,05%)
Sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije3.000.000€
(9,89%)
Sredstva putem natječaja iz EU fondova i programa3.000.000 €
(9,89%)
Sredstva od sponzora3.000.000 €
(9,89%)
Sredstva iz ostalih izvora1.000.000 €
(10,00%)
UKUPNO30.327.000 €
StavkaPlanirani rashodi
Program23.185.051 €
(76,45%)
Promocija i marketing3.812.269 €
(12,57%)
Upravljanje, administracija i ostalo3.329.680 €
(10,98%)