Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Civilne inicijative, Vijesti

U centru grada postavljene kućice za ptice

U sklopu projekta Tematski park Ginko koji se provodi kao dio programa Zelenog vala Europske prijestolnice kulture, na području Školjića i Starog grada započelo je postavljanje kućica za ptice.

Projekt provodi neformalna inicijativa Kvart za 5, idejna začetnica i voditeljica projekta je arhitektica Dragica Vukelić, kućice je izradio arhitekt i stolar Ivan Juretić, a projekt se provodi u suradnji s orintologom dr.sc. Goranom Sušićem i učenicima Osnovne škole Nikola Tesla.

U planu je postavljanje 30 kućica za različite vrste ptica koje obitavaju na našem području, a svaka je prilagođena točno određenoj vrsti.

„Stručnim savjetima nam je izuzetno pomogao dr.sc. Sušić koji je odabrao stabla na koja se kućice postavljaju kao i lokacije. Budući da su ptice teritorijalne kućice moraju biti postavljene na određenoj udaljenosti jedna od druge, moraju biti postavljane na određenoj visini, a također otvori za ulazak su prilagođeni pojedinim vrstama, jer neke vole otvoreniji prostor, a nekima je potrebno prilagoditi kućicu na način da je otvor velik tek toliko da ptica uđe unutra“

, objašnjava Dragica Vukelić i dodaje kako iako je originalan naziv projekta Tematski park Ginko, s obzirom da se projekt s vremenom mijenjao, sada bi primjereniji naziv bio Projekt ptičjih kućica.

Svaka kućica je numerirana, a brojeve na njima su bojala djeca trećih razreda Osnovne škole Nikola Tesla.

„Važno nam je kroz ovaj projekt približiti djeci važnost ptica. Budući da je 60 učenika sudjelovalo u programu, po dvoje njih će dobiti svojevrsno mentorstvo nad jednom kućicom. To znači da će pratiti svoju kućicu i čekati hoće li se koja ptica naseliti“

, objašnjava Vukelić.

Na ugroženost ptica u gradovima najviše utječu onečišćenje, buka, svjetlosno onečišćenje, izgradnja novih zgrada pogotovo staklenih, ali i ljudski faktor tome pridonosi.

„Konkretno na našem području ugroženi su vrapci, iako su najbrojniji. Razlog tome je povećanje populacije drugih vrsta ptica primjerice galebova koji onda napadaju vrapce. U tom lancu ugroženosti i mi imamo svoj utjecaj, trebali bismo stvarati manje smeća, odnosno bolje pakirati svoje smeće“

, ističe Vukelić.

Kada sve kućice budu postavljene, učenici koji su sudjelovali u projektu obići će lokacije, a u planu je i pokretanje internet platforme na kojoj će se moći pratiti razvoj projekta, bit će evidentirane sve kućice i moći će se pratiti jesu li ptice došle i u koje kućice. Ukoliko određene kućice ostane prazne kroz određeno vrijeme, bit će premještene na druge lokacije.