Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Ljeto u prijestolnici, Vijesti

U Kružnoj ulici održano predavanje Zeleni plan za Hrvatsku

U organizaciji Drugog mora, u sklopu programa „Ljeto u Kružnoj“, u utorak, 11. kolovoza u Kružnoj ulici u Rijeci održano je predavanje Zeleni plan za Hrvatsku koje je održala Jagoda Munić, direktorica mreže Friends of the Earth Europe, koja je europski ogranak najveće svjetske ekološke mreže Friends of the Earth International.

Politike zaštite okoliša danas sve više postaju opća mjesta i nitko ne dovodi u pitanje njihovu važnost. Međutim, iako se sve te politike slažu oko problema kojim se trebaju baviti, njihovi se načini djelovanja i rješenja koja nude uvelike međusobno razlikuju.

Filozof Pierre Charbonnier u tom smislu navodi tri sile koje danas predvode političku ekologiju: zeleni socijalizam, radikalne kritičare modernosti i elitnu tehnokraciju. Bez razumijevanja njihovih polazišnih točaka, teško je analizirati mjere, prijedloge i rješenja koja nam nude.

Jagoda Munić na ovom je predavanju izložila njihove osnovne razlike, te iznijela kratki pregled Europskog zelenog plana (Green New Deal) – strategiju Europske komisije čiji je cilj postizanje održivosti EU gospodarstva s naglaskom na klimu, čistu energiju i učinkovitu uporabu resursa.

Prema tom planu, ono što je ključno za borbu protiv problema klimatskih promjena i uništavanja okoliša koji su prijetnja egzistenciji Europe i svijeta je nova strategija rasta koja će Europsku Uniju pretvoriti u moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo u kojem 2050. godine nema neto emisija stakleničkih plinova; gospodarski rast nije povezan s upotrebom resursa i u kojem ni jedna osoba ni regija nisu zapostavljene.

Europski zeleni plan obuhvaća plan s mjerama za unaprjeđenje učinkovitog iskorištavanja resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo kao i obnovu biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja.

U njemu se navode potrebna ulaganja i dostupni financijski alati, a nudi i objašnjenje kako osigurati pravednu i uključivu tranziciju.

Kako bi se postiglo da Europska unija do 2050. godine postane klimatski neutralna, predložen je europski propis o klimi kako bi politička obveza postala pravna obveza, a samim time i poticaj za ulaganja.

Za ostvarenje tog cilja potrebno je ulaganje u tehnologije koje su prihvatljive za okoliš, poticanje industrije na inovacije, uvođenje čišćih, jeftinijih i zdravijih oblika privatnog i javnog prijevoza, dekarboniziranje energetskih sektora, povećanje energetske učinkovitosti zgrada te suradnja s međunarodnim partnerima na poboljšanju globalnih standarda u području okoliša.

Jagoda Munić je od 2017. godine direktorica mreže organizacija Friends of the Earth Europe, sa sjedištem u Bruxellesu. Prije toga je bila predsjednica Friends of the Earth International (2012-2016) i Zelene akcije / FoE Croatia (2001-2007). Radila je u Zelenoj akciji (2000-2017) i Institutu Ruđer Bošković (1997 – 2000). Po zanimanju je Magistrica zaštite okoliša (Sveučilište Manchester UK) i inženjerka biologije, smjer ekologija (Sveučilište Zagreb).