Programski paket projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture ne bi bio potpun bez naših programa plus. Prvu vam predstavljamo Kulturnu diplomaciju.

Kulturna EPK diplomacija posebno je dizajniran program unutar pripremnih aktivnosti i EPK programa 2020. u svrhu internacionalizacije programskog djelovanja, strateškog umrežavanja Društva Rijeka 2020 i svih partnera, osobito lokalnog kulturnog sektora te u svrhu međunarodne promocije, kako EPK projekta i njegova programa, tako i grada Rijeke, Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske.

Što smo radili u 2018. godini?

Od niza događanja u 2018. godini ovog programskog pravca Rijeke 2020, a koja uključuju predstavljanja u inozemstvu, organizaciju i domaćinstvo konferencijama u Rijeci te sudjelovanja na konferencijama i događanjima u inozemstvu, valja izdvojiti:

Posebno je važno izdvojiti događanja realizirana u okviru hrvatskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe, u Rijeci i Strasbourgu:

Što planira Kulturna diplomacija u 2019. godini?

Ključne aktivnosti ovog programskog pravca u 2019. godini odnose se prije svega na:

  • predstavljanje Rijeke 2020 u Europskom parlamentu u Bruxellesu u suradnji s uredom europarlamentarca Tonina Picule
  • predstavljanje Rijeke 2020 u Galwayu i Dublinu u suradnji s veleposlanstvom RH u Irskoj i Galwayem 2020
  • organizaciju međunarodne znanstvene konferencije Međunarodni kulturni odnosi Europske unije – Europa, svijet, Hrvatska u suradnji sa Institutom za razvoj međunarodnih odnosa, Sveučilištem u Rijeci, Centrom za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Observatoire des Politiques Culturelles iz Grenoblea