aktivne ferije za djecu
26. lipnja - 10. srpnja 2019.
Rijeka

Jurimo niz treći Tobogan! Dva tjedna kulture, edukacijskih interaktivnih programa i zabave.

Ideja je festivala Tobogan da ljetni praznici u gradu postanu nešto sasvim drugačije od užarenog asfalta i dosadnog praznog grada.

Tobogan radimo s djecom, ne samo za njih.