Udruga Zelena Istra na Retoxu!

Naši zeleni susjedi upoznat će nas sa svojim radom i predstaviti primjere dobre prakse kojima se smanjuje nastanak otpada i stimulira njegova ponovna uporaba.

Saznajte što je „swap“ tulum i „repair café“, te naučite kako organizirati sajmove razmjene, buvljake, eko-kreativne radionice, korisne savjete i druge aktivnosti kojima se potiče ponovna uporaba i smanjenje nastanka otpada u lokalnoj zajednici. Saznajte i zašto je “zero waste” koncept toliko popularan i kako primijeniti njegove osnovne principe u kućanstvu.

Inspirirajte se postati pokretač sličnih aktivnosti u vašoj okolici i informirati druge o prevenciji nastanka otpada i reciklaži.