Natječaji, Vijesti

Natječaj za radno mjesto Čistačica/domaćica

18. srpnja 2019
Natječaj za radno mjesto Čistačica/domaćica
Čistačica/domaćica izvršava poslove održavanja čistoće i urednosti ureda, skladišta, hodnika, stepeništa, sanitarnih prostorija, kuhinje i ostalih prostorija Društva, kao i dislociranih prostora koje koristi Društvo, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, uz redoviti nadzor i po uputama neposrednog rukovoditelja.
Natječaji

Javni natječaj/poziv za dostavu ponuda za zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnih automata za tople napitke i samoposlužnih automata za hladne napitke i snack proizvode

10. srpnja 2019
Javni natječaj/poziv za dostavu ponuda za zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnih automata za tople napitke i samoposlužnih automata za hladne napitke i snack proizvode
Pozivamo Vas da dostavite ponudu za zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnog automata za tople napitke i samoposlužnog automata za hladne napitke i snack proizvode, KLASA 04-4 i UR.BROJ: 767/2019, sukladno ovim uputama, ponudbenom listu (prilog 1. i 2
Natječaji

Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za sponzorstva i prodaju

19. lipnja 2019
Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za sponzorstva i prodaju
Stručni suradnik za sponzorstva i prodaju izvršava stručne i pomoćne poslove u vezi s poslovima sufinanciranja djelatnosti Društva putem sponzorstva iz poslovnog sektora, prodaje programa i drugih povezanih roba i usluga, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja, pravovremeno izvršava redovne aktivnosti u svom djelokrugu na što ekonomičniji način, po uputi i uz potporu nadređenog rukovoditelja rješava jednostavnije zadaće iz svog djelokruga, sudjeluje u pripremi nužne dokumentacije za sufinanciranje i prodaju, kao i dokumentaciju za praćenje izvršenja odnosno dokaza o realiziranim aktivnostima iz svog djelokruga.
Natječaji

Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik marketinga

19. lipnja 2019
Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik marketinga
Stručni suradnik marketinga izvršava stručne poslove u okviru poslova planiranja i realizacije marketinških strategija i kampanja u zemlji i inozemstvu, pripreme materijala za oglašavanje i promociju, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja, pravovremeno izvršava redovne aktivnosti u svom djelokrugu na što ekonomičniji način, po uputi i uz potporu nadređenog rukovoditelja rješava jednostavnije zadaće iz svog djelokruga.
Natječaji

Natječaj za radno mjesto Glavnog koordinatora za poslove izgradnje

17. lipnja 2019
Natječaj za radno mjesto Glavnog koordinatora za poslove izgradnje
Glavni koordinator za poslove izgradnje izvršava poslove vođenja pojedinih segmenata poslova u vezi s poslovima pripreme, prethodnim i redovitim pregledom prostora, lokacija i opreme, uključivši brigu o sigurnosti prostora, pribavljanja odgovarajućih dozvola i drugih akata, nadzor prilikom izgradnje, postavljanja, izmjena ili rastavljanje (demontaža) opreme i instalacija, s tim u vezi poslove komunikacije s izvoditeljima programskih aktivnosti, te druge srodne poslove, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja, sudjeluje u pripremi dokumentacije i izradi tehničkih specifikacija za potrebe provedbe postupaka jednostavne i javne nabave radova, pravovremeno izvršava aktivnosti u svom djelokrugu na što ekonomičniji način, pruža potporu neposrednom rukovoditelju i daje prijedloge za rješavanje zadaća iz područja svojeg rada, sudjeluje u pripremi dokumentacije potrebnoj za angažiranje vanjskih suradnika, praćenju i prikupljanju potrebnih podataka i dokaza o njihovom radu, uz odobrenje neposrednog rukovoditelja sudjeluje u nabavi roba, usluga i radova potrebnih za realizaciju aktivnosti unutar svog djelokruga.