Opće informacije
info@rijeka2020.eu

Kontakt za medije
press@rijeka2020.eu

Adresa za dostavu elektroničkih računa
e-racun@rijeka2020.eu

Adresa ureda Društva
Delta 5/II, 51000 Rijeka

Telefon
+385 (0)91 612 6339

Društvene mreže
Facebook: Rijeka 2020
Twitter: Rijeka2020
Instagram: Rijeka2020
Youtube: Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture

Kako do nas

Osnovni podaci o trgovačkom društvu
Naziv: RIJEKA 2020 d.o.o.
Sjedište: Ivana Grohovca 1 a
Račun: HR7424020061100797570 otvoren u Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka
Društvo upisano u Trgovačkom sudu u Rijeci pod brojem Tt-16/3542-2
MBS: 040361144
MB: 4579020
OIB: 65319684857
PDV ID / VAT ID: HR 65319684857