Za sve informacije i upite predstavnici medija mogu se obratiti mailom ili direktno telefonom osobama zaduženima za odnose s medijima

Email: press@rijeka2020.eu

Adresa: Rijeka 2020, Delta 5, 51000 Rijeka, Hrvatska