Nasljeđe projekta

Nakon 2020. Rijeka će trajno ostati zabilježena na mapi Europskih prijestolnica kulture i stajati uz bok gradovima čiji građani čitavu Europu osjećaju svojim domom.

Zgrade i objekti kulture Rijeci će ostati trajno dobro, namijenjeno uživanju u kulturnoj ponudi  građanima Rijeke i riječkim gostima, te namijenjeno daljnjem razvoju turističke ponude u gradu i okolici. Riječ je o objektima u Benčiću (Dječja kuća, Muzej Grada, Knjižnica i MMSU), brodu Galeb, zgradi Exportdrva na Delti i prostoru RiHuba koji je uređen 2018. Također, trajno dobro ostaju i obnovljeni Frankopanski kašteli na području PGŽ.

Nakon 2020. ostaje stalni postav Muzeja Grada u Palači šećera koji tematizira riječku povijest, stalni postav na brodu Galeb koji tematizira povijest broda i Tita kao čovjeka koji je jednu malu zemlju, čiji je dio bila i Hrvatska, učinio važnom i prepoznatljivom u svjetskim razmjerima, vodeći Pokret nesvrstanih zemalja kojem je tadašnja Jugoslavija pripadala. Na području Kvarnera nakon 2020. ostaju trajne skulpture svjetskih, europskih i hrvatskih umjetnika koje čine novu kulturno-turističku rutu i tematiziraju aktualne teme mjesta u kojima se postavljaju. U trajnu ostavštinu mogu se pridodati projekti fizičke mijene na području Rijeke. U Dječjoj kući nastavlja se rad na razvoju kreativnosti djece i projekti poput Brickzinea ili Tobogana.

Festivali, izložbe, predstave, koncerti i brojna druga kulturno- zabavna događanja  nastavit će se organizirati i razvijati i nakon 2020. S tim ciljem su u pripremanju kulturnog programa za 2020. u cjelini Učionica provedene  brojne edukacije građana Rijeke i regije kako bi veći broj zainteresiranih pojedinaca stekao znanja, vještine i iskustva u organizaciji kulturnih događanja.

Kroz projekt Europske prijestolnice kulture, Sveučilište u Rijeci kao važan partner projekta, pokreće  nove studijske programe koji će snažno utjecati na budućnost kulture u Rijeci. Jedan od takvih programa je DeltaLab, centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam. Također, kao jedan od rezultata cjeline Učionica, u pripremi je pokretanje programa cjeloživotnog obrazovanja International Development of Cultural Projects – Sveučilište u Rijeci u partnerstvu sa Scienes Po Bordeaux. Program se razvija te se planira realizirati na ljeto 2020. godine.

Zahvaljujući razvoju kulturne diplomacije, koja je sastavni dio projekta Europska prijestolnice kulture, od osvajanja titule pa sve do sada Rijeka stvara strateška međunarodna partnerstva. Ona će osigurati prepoznatljivost Rijeke u kulturno- društvenim krugovima diljem Europe i svijeta pa će i u godinama nakon 2020. Rijeka biti domaćin mnogim međunarodnim konferencijama i uglednim stručnjacima iz područja kulture, umjetnosti i kreativnih industrija. Takva događanja donosit će nova znanja i ideje čitavoj riječkoj kulturi, mladim ljudima i studentima, sveučilišnoj zajednici, a u konačnici posredno će od toga profitirati i svi građani Rijeke.

Programi sudjelovanja i uključivanja građana u život i razvoj grada, kakvi su pokrenut u RiHubu, poput Civilnih inicijativa, Zelenog vala i Vijeća građana, postavljaju modele za daljnji razvoj aktivnog građanstva koje Rijeku čini aktivnim gradom. U takvom gradu građani preuzimaju odgovornost za unapređenje kvalitete života u svojem neposrednom okruženju.

Inicijativom projekta Europske prijestolnice kulture pokrenut je Poslovni klub PartneRI u koji su se uključili poduzetnici senzibilizirani i spremni na ulaganja u kulturne projekte. Ova inicijativa i nakon 2020. može ostati trajni model financijskog povezivanja poduzetničkog i kulturnog sektora.

I konačno, većina dosadašnjih Europskih prijestolnica kulture, u slavljeničkoj su godini i onima koje su uslijedile, doživjele pojačan interes posjetitelja i veći broj dolazaka turista. Od toga su profitirale gotovo sve uslužne djelatnosti u tim gradovima.