Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13. i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/15.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak je način i pod jednakim uvjetima omogućeno pravo na pristup informacijama.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. javnost informira putem svojih web stranica o dokumentima i informacijama koje posjeduje. Informacije i dokumenti javno su dostupni u elektroničkom obliku te im je moguće pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva.

Pristup svim ostalim informacijama, kao i za njihovu ponovnu uporabu, ostvaruje se podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o.. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama / za ponovnu uporabu informacija kojeg možete poslati:

  • putem pošte na adresu RIJEKA 2020 d.o.o. Rijeka, Delta 5/2, 51000 Rijeka;
  • elektroničkom poštom na: informacije@rijeka2020.eu

Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. i 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija (Narodne novine, br. 85/15)

Obrasci

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Službenik za informiranje

Službenik za informiranje je službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

U trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o. službenik za informiranje je: Irena Kregar Šegota, direktorica.

Više informacija

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Rijeka2020 je sukladno relevantnim propisima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka.
Kontakt: dpo@rijeka2020.eu odnosno putem pošte na adresu: RIJEKA 2020 d.o.o., Delta 5/2, 51000 Rijeka (Službenik za zaštitu osobnih podataka)

Uvjeti korištenja

Više informacija

Izvješća o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće za 2017. godinu (.pdf)

Godišnje izvješće za 2017. godinu (.csv)

Godišnje izvješće za 2018. godinu (.pdf)

Godišnje izvješće za 2019. godinu (.pdf)