Ako si jedan/na od onih koji/e u nekoj ambalaži ili kartonskim tuljcima vide kreativni potencijal onda nam se pridruži u trodnevnom laboratoriju kreacija koje nastaju od takvih materijala.

Muzej u velikim ormarima i ladičarima skrivenih hodnika čuva uredno složene hrpice tuljaka, platna, svih vrsta i oblika ambalaže, kartona i papira… vrijedno su to uvijek iznova čuvale muzejske pedagoginje od zastrašujućih im izjava “ma to je za u smeće”. Da njihov “sakupljački đir“ nije bio uzalud otkrivamo u trodnevnom laboratoriju novih namjena i reciklaže, radimo i redizajniramo kreacije koje će krasiti naše buduće Toboganske i radioničke akcije.

RADIONICA JE POPUNJENA