Čitanje stripova je jedan od najljepših oblika provođenja ljetnih praznika, a znati i tajne zanata o tome kako nastaju još su i bolje.

Ona je zavladala našim životima. Ona je strašna. Ona je zarazna. Ona je…korona!
Postoji li superjunak/inja koji/koja nas može izbaviti njenih ralja? Ludi/a znanstvenik/znanstvenica čije će cjepivo omogućiti da budemo bliži jedni drugima, izbaciti maske iz naših života i svijetu otkriti naše osmijehe? Talentirani/a stripaš/ica zbog čijeg će umijeća korona krepati od smijeha ili zavisti? Postani (ne)maskirani osvetnik i stripom izrazi svoja iskustva iz doba korone, svoje strahove, ljutnje, tuge ili radosti izazvane epidemiološkim mjerama, svoja viđenja ovog virusa ili ponašanja odraslih… Promisli o edukativnim mogućnostima stripa i načinima na koji on može pomoći ljudima da se bore protiv tog strašnog, sveprisutnog i sve dosadnijeg virusa.

Cilj je radionice osvijestiti u polaznika izbore pred kojima se nalaze u procesu od ideje do realizacije vlastitog stripa i kvalitete koju pojedini izbori donose jasnoći i uvjerljivosti pripovijedanja, održavanju čitateljeve pozornosti i dočaravanju ugođaja i svijeta njihovog stripa. Polaznici će svakodnevno iznova izrađivati vlastiti strip te će vođenim razgovorom analizirati stripove i promišljati (alternativne) izbore: trenutka koji će oprizoriti), kadra (s obzirom na prijelaze između kadrova, plan i rakurs, kao i na veličinu, oblik, središte i ravnotežu kadra), tijeka (vođenja čitateljevih očiju, razmještaja kadrova na stranici i elemenata unutar kadra), crteža i riječi (njihova međusobnog odnosa). Usput će upoznavati različite žanrove stripa, jedni druge i sami sebe…

Prijava: prijave.programi@gkri.hr, s naznakom naziva programa na koji se vrši prijava.