Novogradnja u rezidencijalnoj četvrti. Vrhunski dizajn, elegantni i funkcionalni stanovi. Blizina mora. Dobrodošle sve ptice, neovisno o vrsti i bračnom statusu.

Kao antitezu istaknutim riječkim objektima – Vulkanovu neboderu, praznoj staklenoj ljušturi Tower centra te dimnjaku u Vulkanovu naselju, beogradski multimedijski umjetnik Vladimir Perić Talent konstruirat će 11 metara visoku skulpturu od drva i metala, koja će sadržavati 160 “stanova” za ptice.

Izgradnja nebodera za ptice, koji odražava tip gradnje u kojemu stanuju mnogi Riječani, događa se unutar kompleksa Dvorana kulture Joga u svakodnevnom životu te Dharma hostela. Pritom se koriste materijali lokalnih obrtnika, koji su nakon propadanja tvornice naselili prostore Vulkanova naselja. Samoodrživost se ogleda i u odabranoj mikrolokaciji – ptice i pčele koje su za vrijeme aktivnog rada tvornice u velikom broju napustile područje, sada se ponovno vraćaju zbog ustrajna rada na održavanju zelenih površina oko kompleksa Dharma. 

Spontano useljavanje ptica događat će se izvan pisanih i nepisanih zakona i uvjeta gostoprimstva, a vrijeme će, kao jedan od najdražih Perićevih materijala, odigrati važnu ulogu u metamorfozi skulpture.