Konferencija o središnjim pitanjima koja okružuju budućnost istraživanja i razvoja, posebno u društvenim i humanističkim znanostima

Konferencija će se baviti središnjim pitanjima koja okružuju budućnost istraživanja i razvoja, posebno u društvenim i humanističkim znanostima u svijetu koji se brzo mijenja, a koji karakterizira mobilnost, cirkulacija mozgova i inovacija te njihove posljedice na društveno-ekonomski kontekst i demokratske vrijednosti. Konferencija okuplja istaknute istraživače, kreatore politika i lokalne vlasti, nevladine organizacije i zainteresiranu javnost.

Sudionici se bave interakcijom kulture i budućih industrija, njihovim implikacijama na buduća radna mjesta i ulogom cjelokupne riječke baštine kao luke različitosti na svome pametnom, uključivom i inovativnom budućem rastu.

Glavni cilj konferencije Uloga kulturne baštine u društveno-ekonomskom razvoju i očuvanju demokratskih vrijednosti jest voditi duboku raspravu s relevantnim dionicima o utjecaju istraživanja društvenih i humanističkih znanosti, a posebice kulturne baštine u socioekonomskom razvoju i očuvanje demokratskih vrijednosti.

Program konferencije