Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Volonteri

Zašto volontirati

Kandidatura Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine naročitu pažnju posvećuje volontiranju kao jednom od oblika uključivanju građana u projekt. Stoga smo već u prvim koracima i razmišljanjima o kandidaturi izrazili želju za angažiranjem građana u provedbu projekta, svjesni vrijednost njihovog doprinosa na raznim razinama i kroz raznolike aktivnosti.
Program za volontere u okviru projekta kandidature omogućit će uključivanje i angažiranje lokalnog stanovništva, a njegovi posebni ciljevi jesu širiti informacije o projektu kandidature u gradu i regiji, ponuditi volonterima priliku za razvoj vještina, stvoriti dodanu vrijednost kulturnim događanjima, pružiti podršku programu dobrodošlice i prihvata turista i posjetitelja u gradu te razviti posebne programe s volonterima.