Za članove Vijeća građana organizirana je edukacija o načinu rada u Vijeću te o programima Civilne inicijative i Zeleni val u sklopu kojih će pregledavati i procjenjivati pristigle prijedloge.

Članovi Vijeća će se upoznati s kriterijima i idejama vodiljama koji će im poslužiti kao smjernice za što kvalitetniji rad i donošenje što boljih odluka.

DOGAĐANJE JE ZATVORENOG KARAKTERA.