U sklopu konferencije Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. URADIMO ZAJEDNO, 24. studenog 2017. godine održat će se i predstavljanje uz panel raspravu na temu programa Pilot Cities (Pilot-gradovi).

Rijeka je 2016. godine postala dio skupine europskih pilot-gradova koji imaju priliku učenjem i međusobnim povezivanjem jačati svoje kulturne kapacitete kroz projekt Culture 21.

Program Pilot-gradovi Europe pokrenut je 2015. godine i doveo je do odabira gradova Gabrovo, Galway, Izmir, Lisbon, Maastricht, Namur, Swansea, Terrassa i Temišvara u kojima se program trenutačno provodi. Osim toga tu su Chortkiv, Eivissa/Ibiza, Elefsina, Esch-sur-Alzette, Gijon, Leeds, Madrid, Nova Gorica, Tenerife i od prije nekoliko dana Rijeka, koji su također odabrani i slijedi provedba program “Culture in Sustainable Cities – Learning with Culture 21 Actions – Pilot Cities Europe 2017-2019”.

Radi se o programu koji je otvoren za sve europske gradove, neovisno o članstvu u Europskoj uniji, koji su izravni ili neizravni članovi UCLG-a (United Cities and Local Governments) i upoznati su sa Agendom 21 za kulturu. Program traje od 26 do 28 mjeseci, ovisno o potrebama grada.

Rezultati provedbe programa za svaki pilot-grad bit će:

jačanje lokalnog umrežavanja među relevantnim javnim, privatnim te predstavnicima civilnog društva na kulturnoj sceni, a zahvaljujući zajedničkom osmišljavanju, provedbi i nadzoru zajedničkog radnog programa;
podizanje razine osviještenosti i razumijevanja među javnim i privatnim te tijelima civilnog društva kao i građanima, o povezanosti kulture i održivog razvoja na lokalnoj razini;
širenje niza javnih dokumenata u kojima se opisuje veza između kulturne politike grada i vizije njegova održivog razvoja. U tim će se dokumentima kombinirati konceptualni aspekt i ilustrativni primjeri, koji mogu poslužiti kao smjernice drugim gradovima u Europi i izvan nje. Bit će prevedeni na tri jezika i promovirani putem medijskih kanala Agende 21 za kulturu i organizacije Culture Action Europe. Pilot-grad moći će širiti sve te dokumente vlastitim mrežnim i izvanmrežnim kanalima;
poboljšano umrežavanje na europskoj razini zahvaljujući sudjelovanju i ugošćivanju najmanje dviju međudržavnih aktivnosti u tijeku programa, kao i drugih mrežnih i izvanmrežnih razmjena;
članstvo u mreži “Pilot-gradovi” Agende 21 za kulturu, uz dodatne prilike za sudjelovanje u međudržavnim aktivnostima suradničkog učenja u Europi i drugim regijama svijeta.