Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Učionica, Vijesti

U Virtualnoj biblioteci EPK dostupan priručnik za producente “Produkcija umjetničkih događaja”

U našoj Virtualnoj biblioteci preuzmite priručnik “Produkcija umjetničkih događaja”, namijenjen budućim producenticama i producentima. Priručnik je nastao kroz edukativni program “Produkcija u kulturi”.

 

Kroz program “Učionica“ organiziran je kontinuirani edukacijski program “Produkcija u kulturi“, koji je trajao od rujna 2018. do srpnja 2019. godine. Program je održan za tridesetak odabranih polaznika. Tijekom ovog višemjesečnog programa predstavljena su i obrađena sva aktualna pitanja vezana uz produkciju u kulturi. Nakon samog uvoda u produkciju obradila su se sva relevantna pitanja vezana za organizaciju kulturnih događanja, financijsko-pravni aspekt produkcije, inkluzivne produkcijske prakse, zatim pitanja komunikacije i umjetnosti, dok su se na samom kraju polaznici upoznali s osnovama menadžmenta. Sva znanja stjecali su putem predavanja, rasprava, praktičnih vježbi, primjera dobre prakse, pri čemu treba istaknuti veliku ulogu sjajnih predavača, mahom svjetskih stručnjaka iz područja produkcije u kulturi poput Isabel Lagos, Alexis Johnson, Rainera Kerna, Aleksandra Brkića, Johna Wassella, Josea Ignacija Abande, Sophie Jump, Tomasa Žižke, Darka Flege, Tamare Kaminske, Jana Ovea Hafstada, Nicolasa Championa, Bernarda Faivre d’Arciere, Huga de Greefa… U programu su kao predavači i mentori sudjelovali i lokalni te nacionalni producenti i stručnjaci poput Borisa Kovačeka, Vedrana Menige, Nine Majcan Šprajc, Paule Brajević, Ivana Tofinga, Darka Burića, Zdenke Gold, Alana Vukelića, Marina Lukanovića, Darka Lukića

 

Sadržaj programa kreiran je s obzirom na potrebe provođenja projekta Rijeke 2020, ali i temeljem potreba kulturnog i kreativnog sektora Republike Hrvatske te s obzirom na primjere dobre prakse sličnih međunarodnih programa i konzultaciju s inozemnim i nacionalnim stručnjacima i producentima. Nakon posljednje edukacijske aktivnosti, u veljači 2019. godine, među polaznicima je proveden i natječaj za sudjelovanje na manifestacijama s ciljem primjene stečenih znanja i vještina te osnaživanja osobnog i profesionalnog razvoja. Za obavljanje prakse odabrano je ukupno šest polaznika koji su tijekom lipnja i srpnja 2019. godine imali priliku posjetiti “EXIT Festival“ u Novom Sadu (Srbija), “Manchester Day“ paradu (Velika Britanija) te dječji festival “Tobogan“ Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture.

 

Prema potrebama mladih producenata te samom planu kontinuiranog edukacijskog programa nastala je ova radna skripta koja će služiti kao priručnik idućim generacijama producenata početnika.

 

Download: PRIRUČNIK “Produkcija umjetničkih događaja”

 

Također, svi edukacijski pisani materijali i video materijali dostupni su u Virtualnoj biblioteci.

 

Osim samih materijala što prate sadržaj koji je pokrio edukacijski program, u skripti se nalazite i preporuke za daljnje čitanje, ali i preostale važne informacije i prateći dokumenti koji su krucijalni u samom postupku planiranja, provedbe i evaluacije produkcije u kulturi. Navedeni će dokument time poslužiti kao smjerokaz za daljnje generacije koje karijeru žele nastaviti u produkciji.

 

U priručniku se mogu pronaći pitanja koja se postavljaju prilikom organizacije umjetničkih događanja; podsjetnik na faze koje su važne tijekom procesa produkcije; korisne smjernice vezane za regulative, organizacije i institucije koje mogu pružiti podršku tijekom rada na događaju; linkove k aplikacijama koje mogu olakšati rad i reference na knjige i tekstove u kojima se može saznati mnogo više o temama koje se nalaze u priručniku.

 

Priručnik su pripremili Aleksandar Brkić i Ana Letunić, a edukacijski program Tanja Kalčić.