Pozivamo vas na prvi dvodnevni Retox, konferenciju o održivosti prehrambenog sustava – održivoj lokalnoj proizvodnji i distribuciji hrane te povezivanju proizvođača i konzumenata kroz lance kratke opskrbe i solidarne modele međusobne podrške.

Tokom dvodnevnog programa  – predavanja, panela i radionica – predstavit ćemo lokalne i globalne inovativne i održive metode, kao i trendove u ekološkoj proizvodnji hrane te raspravljati o pravednijim sustavima distribucije hrane. Bavit ćemo se strategijama osiguravanja prehrambene samoodrživosti grada i/li susjedstva kroz promjene legislativa i raznim načinima samoorganiziranja grupa građana.

Otvorit ćemo pitanja kako pronaći te zagovarati javne površine za izgradnju vrtova i voćnjaka, u kontekstu u kojem gradovi imaju sve važniju ulogu u rješavanju izazova povezanih s globalnim prehrambenim sustavima, kao što su osiguravanje dostupnosti zdrave hrane za sve, ublažavanje klimatskih promjena, borba protiv epidemije pretilosti, zaštita ruralnog života, izgradnja infrastrukture i otpornosti.

Potreba da gradovi preuzmu vodstvo u održivim prehrambenim sustavima prepoznata je na globalnoj razini održivog razvoja (Ciljevi održivog razvoja) i u sklopu „Nove urbane agende“ usvojene na konferenciji UN Habitat III 2016. godine. Agenda je priznata od strane stotina gradova diljem svijeta, koji su krenuli razvijati i provoditi urbane prehrambene politike u posljednja dva desetljeća.

Politike prehrane u gradovima podrazumijevaju strateško djelovanje gradske vlasti za rješavanje izazova povezanih s hranom. One obično ciljaju na određene probleme (npr. pretilost, otpad od hrane), iako mogu donijeti koristi i u nekoliko drugih područja politike. Dizajnirane su s ciljem rješavanja višestrukih problema prehrambenih sustava i zahtijevaju koordinirano djelovanje između gradskih odjela i zajednice, u isto vrijeme zagovaraju osnivanje novih struktura upravljanja.

Predstavit ćemo i alternativne načine osiguravanja održivog lokalnog prehrambenog sustava – gerilske inicijative, zadruge i male mjesne vrtove, te kreativne načine educiranja i uključivanja šire lokalne zajednice u lanac proizvodnje i opskrbe.

​Program prvog dana Retoxa je diskurzivan, a sastoji se od niza izlaganja i javnog panela s diskusijom. U subotu, drugog dana posjetit ćemo neke od riječkih urbanih vrtova, školske i terapijske vrtove, GSR centre distribucije i eko tržnice, te održati radionicu za za članove inicijativa koje se bave hranom, urbane vrtlare i aktiviste.

Cjelokupni program je javan i besplatan.

Sudionici konferencije:

Na ovom Retoxu ugostit ćemo Francesa Ajenu, agroekologa iz Međunarodnog vijeća stručnjaka za sustave održive hrane (IPES-Food).

IPES-Food radi na reformi prehrambenog sustava kroz istraživanje usmjereno na politiku i izravno uključivanje u procese politika diljem svijeta. Panel okuplja znanstvenike iz područja okoliša, ekonomiste razvoja, nutricioniste, agronome i sociologe, kao i iskusne praktičare iz civilnog društva i društvenih pokreta.

Francesco trenutno radi kao savjetnik za politiku poljoprivrede, zdravstva i prehrane belgijske stranke francuskog govornog područja. Od 2015. do 2017. radio je za Europsku zelenu stranku a staž je odradio u Amnesty Internationalu i Europskoj koordinaciji La Via Campesina. Više o Francescu: http://www.ipes-food.org/about/secretariat/Francesco-Ajena

Od lokalnih sudionika okupit ćemo riječke aktiviste u polju zagovaranja, edukacije i proizvodnje lokalne hrane: Grupa solidarne razmjene (GSR), Tranizicijska inicijativa Rijeka, Udruga Eko Kvarner / Slow food Liburnia. Sudjelovat će i organizacije koje se bave distribucijom zdrave hrane, kao što su Centar autohtonih proizvoda Primorsko-goranska Kašetica, te Mreža hrane, platforma zajedničkog programskog djelovanja pravnih i fizičkih osoba s ciljem izgradnje učinkovitog nacionalnog sustava doniranja i distribucije hrane u Republici Hrvatskoj u interesu javnosti. Pozivamo i predstavnike gradskih vlasti i predstavnike županijskog Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj, te predstavnike Rijeka Plus d.o.o, ne bi li dobili jasniju sliku o mogućnostima javno-civilnih suradnji s ciljem usustavljivanja održivog lokalnog prehrambenog sustava.

Drugog dana konferencije posjetit ćemo urbane vrtove u Rijeci, Prvi riječki zajednički urbani vrt “Zeleni put” i školske vrtove. Obići ćemo i Centar autohtonih proizvoda Kašetica i GSR eko tržnicu. Program će završiti interaktivnom radionicom za članove inicijativa koje se bave hranom, koju će voditi Francesco Ajena (IPES-Food).

 

PROGRAM

Petak, 11. listopada

Izlaganja i javni panel:

  1. 14:00h Prvi riječki zajednički urbani vrt “Zeleni put”i Grupa solidarne razmjene, Sonja Katana i Lena Povrženić – Urbani vrtovi u Rijeci i eko tržnice
  2. 14:45h Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ i Kašetica, Teodora Cimaš – Lanac kratke opskrbe i podrška lokalnim proizvođačima u PGŽ
  3. 15:30h Slow food Liburnia, Vjeran Piršić – Kako na otoku rekonstruirati i modernizirati autohtonu poljoprivredu kroz paradigmu Slow Food pokreta

PAUZA 16:30 – 16:45

  1. 16:45h Rijeka plus d.o.o, Slavica Šćulac-Strenja – Eko tržnica Brajda
  2. 17:30h Mreža hrane, Andrej Kljun – platforma zajedničkog programskog djelovanja pravnih i fizičkih osoba s ciljem izgradnje učinkovitog nacionalnog sustava doniranja i distribucije hrane u Republici Hrvatskoj.
  3. 18:00h IPES Food – Kako stvoriti lokalni održivi prehrambeni sustav, Francesco Ajena – na engleskom jeziku

PAUZA 18:40 – 19:00

  1. 19:00h Javni panel sa svim izlagačima i diskusija – na engleskom jeziku

 

Subota, 12. listopada, 13:00 – 17:00h

Terenski posjeti vrtovima i distribucijskim centrima

Posjeti vrtu Prvom riječkom zajedničkom urbanom vrtu “Zeleni put” i školskim vrtovima. Obilazak Centra autohtonih proizvoda Kašetica i GSR eko tržnice.

 

Subota 12. listopada, 18:00h

Radionica za članove inicijativa koje se bave hranom

Voditelj: Francesco Ajena

Radionica je zamišljena kao otvorena platforma za razmjenu iskustava i predlaganje rješenja za aktiviste i članove inicijativa koji organiziraju urbane vrtove i distribuciju lokalne hrane. Ponudit će se alati za samo-organizaciju i vođenje sustava vrtova u zajednici, distribucijskih lanaca, za stimulaciju i motivaciju članova i šire lokalne zajednice, te zagovaranje ideja, na tragu primjera dobrih praksi diljem svijeta.

Radionica je ograničena je na 30 osoba te su prijave (uz kratko obrazloženje motivacije za sudjelovanje) obavezne na rihub.info@rijeka2020.eu. Radni jezik radionice je engleski.

 

Događaj će biti fotografiran i/ili sniman radi obveze osiguranja vidljivosti programa u okviru projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture (EPK program) te će se fotografije i snimke koristiti objavom na web portalu i društvenim mrežama RIJEKA 2020 te arhiviranjem podataka o događaju.

Dodatne informacije mogu se naći na https://rijeka2020.eu/uvjeti-koristenja/.