Kako javne kulturne ustanove učiniti pristupačnijima osobama s invaliditetom?

Rijeka, kao Europska prijestolnica kulture 2020., želi biti primjer ostalim gradovima u uključivanju osoba s invaliditetom interveniranjem u prostore kulturnih ustanova kako bi njihov program bio pristupačan svim korisnicima kulturnih sadržaja. Kako javne kulturne ustanove učiniti pristupačnijima, ključna je tema ovog panela.

Panel Retox: Pristupačnost i grad sastavljen je od dva dijela, diskurzivnog i praktičnog. Diskurzivni dio predstavlja primjere dobre prakse iz lokalne, ali i međunarodne sfere i omogućava prostor za promišljanje razvoja infrastrukture za osobe teže pokretljivosti u javnim ustanovama. Arhitekti i osobe s invaliditetom informiraju širu javnost o fizičkim, ali i društvenim barijerama na koje osobe s invaliditetom svakodnevno nailaze, te o tome kako im omogućiti nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad. Praktični dio provodi se u obliku radionice na kojoj se izrađuju rampe kako bi se postavile na ciljane javne gradske prostore i u one kulturne ustanove u kojima je ta intervencija izvediva.

U sklopu cjelokupnog programa predstavlja se i predstavničko tijelo osoba sa smanjenom pokretljivošću ili nekim oblikom invalidnosti koji se odnosi na oštećenje vida, sluha, motoričke ili kognitivne smetnje. To predstavničko tijelo nastalo je kao rezultat rada Razvoja publike RIJEKE 2020, a zastupat će mogućnosti inkluzije i jednakosti za osobe s invaliditetom u javnom prostoru i u godinama nakon Europske prijestolnice kulture.

Na panelu se prikazuju i rezultati mapiranja pristupačnosti u riječkim kulturnim ustanovama te koraci i miniintervencije koje mogu pridonijeti trajnom poboljšanju pristupačnosti, čime se utječe na daljnja ulaganja u tom smjeru.