Rijeka, 24. listopada 2019. godine

NAJAVA ZA OBJAVU U MEDIJIMA

 

Druga radionica za starije osobe s oštećenjem sluha – Čujemo li naše stare

 

Danas, 24.10.2019. u 15h u Klubu Škurinje (Škurinjskih žrtava 36), Udruga matice umirovljenika organizira radionicu Čujemo li naše starije – Rispekt. Radionica je dio ciklusa programa „Rispekt – jačanje i reintegracija marginaliziranih osoba treće životne dobi“ koji je realiziran uz potporu sudioničkog programa Civilne inicijative u okviru projekta Rijeke 2020 – Europske prijestolnica kulture.

 

Rašireno je vjerovanje da se oštećenje sluha javlja rijetko kod poneke starije osobe. Točno je da osjetljivost sluha starenjem slabi. Česti pratioci oštećenja sluha su potištenost, tjeskoba, ljutitost, usamljenost, socijalna povučenost i izolacija, a svi proizlaze iz novonastalih komunikacijskih uvjeta, kojima se većina osoba koje su izgubile sluh ne može samostalno prilagoditi. Nakon otkrivanja gubitka sluha, osoba je u većoj ili manjoj mjeri suočena s promjenama životnog stila i kvalitete života.

 

Radionica je namijenjena starijim osobama s oštećenjem sluha, osobama koje su primijetile da gube sluh, imaju slušno pomagalo ili će ga tek dobiti, ali i članovima njihovih obitelji. Na radionici će sudionici dobiti korisne savjete od logopedice Lare Pilepić, a pridružit će joj se predstavnik Bontech-a, Darko Vidović koji će zainteresiranima reći nešto više o slušnih pomagalima, načinu na koji funkcioniraju te kako ih održavati i koristiti.

 

Cilj programa odabranih u sklopu kampanje Civilne inicijative je aktivno uključivanje građana u kreiranje kulturnih i društvenih programa te poticanje produkcijskih i organizacijskih kapaciteta neformalnih civilnih grupa i pojedinaca.