Umrežavanje i suradnja- radionica za aktivno građanstvo

 

“Umrežavanje i suradnja” posljednja je radionica modula Zajednica, kontinuiranog edukativnog programa pod nazivom Aktivni građani koji se provodi u okviru projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Radionica će se održati u utorak, 25.veljače u RiHubu od 17 do 20 sati.

Jedan od važnih elemenata programa Europske prijestolnice kulture jačanje je kulture aktivnog sudjelovanja građana u razvoju zajednice i suradničkog odnosa između zajednica i lokalne uprave. Razvijanje sudioničkih programa u okviru EPK odvija se kroz niz radionica i predavanja koje se tjedno održavaju u RiHubu, te posebno kroz programe Zelenival, Civilne inicijative i Vijeće građana.

Voditelji radionice su Sherif Rushdy i Shaku Raniga koji imaju preko 35 godina iskustva u razvoju zajednica i savjetovanjima za lokalne, nacionalne i međunarodne organizacije za društvene, gospodarske i razvojneprojekte.Pomagali su zajednicama, neformalnim grupama i formalnimorganizacijama u osmišljavanjunjihovogdjelovanja, pojašnjavanju očekivanih rezultata, usavršavanju metoda i procjeni njihovih učinaka. Pritomsupodučilibrojnefacilitatorerazvojazajednice o konceptima, vještinama, vrijednostimaikvalitetamapotrebnim zaučinkoviti rad sazajednicom.

Brojsudionikaje ograničen, a prijavesupotrebnena e-mail rihub.info@rijeka2020.eu.

Rokprijave je 24.veljače 2020., a radnijezikradionice je engleski.

 

Program radionicaiedukacijaAktivnigrađanisastoji se od tri modulaedukacije: Participacija, SuradnjaiZajednicanamijenjenihgrađanimauključenima u projektRijeke 2020 – Europskeprijestolnicekulture, onimakoji se želeuključiti, teudrugama, predstavnicimajavnogsektoraigrađanskiminicijativamakoježelestvaratiprojektekorisneširojjavnosti.