Primorsko-goranska županija područje je iznimnih jezičnih dijalekata i idioma. Jedno od njih je i kastavska čakavština kojom danas govori sve manje stanovnika Kastva. Lingvistička mikrolokacija Kastavštine polazna je točka u izgradnji europske platforme koja povezuje teme vezane uz ugrožene jezike.

Susjedstvo Kastav bavi se pitanjima ugroženih jezika i jezičnih prava manjina. Stoga su odlučni u stvaranju europske platforme koja će u žarištu zanimanja imati zaštitu i očuvanje manjinskih jezika kako bi se programima edukacije, istraživanja i razvoja nastavnih materijala i alata podijelila i podržala ideja regionalnih i manjinskih jezika. 

Program Kastva sastoji se od nekoliko osnovnih elemenata: natjecateljske Ča-čitalnice za djecu i odrasle, eudukativnih programa i međunarodne znanstvene konferencije o očuvanju jezične baštine, koja obuhvaća teme o zakonskim odredbama, važnosti očuvanja identiteta, kulturnoj i jezičnoj baštini Europe. Predstavlja se kurikulum zavičajne baštine i zavičajnoga govora. Zabavni dio programa naslanja se na tradicionalnu proslavu Bele nedeje. U europskom kontekstu spajaju se grad Kastav i mađarski grad Pečuh (Pécs) kao Europska prijestolnica kulture 2010. godine.