Muzej za sve priča priču o gradu – o ljudima koji su ga stvarali, o onima koji su široj javnosti još nepoznati, o industriji, tvornicama, radnicima, poznatim i nepoznatim događajima iz povijesti Rijeke.

Muzej se sastoji od stalnog postava kojim se grad predstavlja iz posebne perspektive tekstom, fotografijama na panoima i predmetima iz povijesti koje su donirali kolekcionari, kao i svi zainteresirani. Otuda i naziv Muzej za sve, muzej u kojem svatko ima priliku biti njegovim dijelom i dijelom njegove budućnosti. Da bi to bilo lakše, muzej je trojezičan, u duhu grada i njegove multikulturalnosti.