Civilne inicijative

Aktivni građani aktivnog grada.

Cilj programa je aktivno uključivanje građana u kreiranje kulturnih i društvenih programa te poticanje produkcijskih i organizacijskih kapaciteta neformalnih civilnih grupa i pojedinaca. Kroz sustav mikropotpora podržat će se kulturne i društvene inicijative građana, neformalnih civilnih grupa i udruga o kojima će odlučivati komisije sastavljene od predstavnika različitih grupacija građanki i građana grada Rijeke. Tako će se omogućiti aktivna participacija građana u proizvodnji kulturnih programa, a istovremeno će se potaknuti odgovornost u odlučivanju o relevantnosti prijavljenih kulturnih programa za širu zajednicu.