Dječja kuća postaje bogatija za senzoričku instalaciju nordijskog dizajna.

Mobilna senzorička instalacija u prostoru Dječje kuće namijenjena je svoj djeci, a posebice onoj koja senzoričke sadržaje koriste zbog terapijskih razloga. Instalaciju će dizajnirati studio Snøhetta, a u projekt su uključeni i norveški Centar za dizajn i arhitekturu DOGA te DeltaLab – Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam (Sveučilište u Rijeci).   

Djelujući iz sedam gradova u šest država Snøhetta se u svojoj tridesetogodišnjoj karijeri afirmirala kao općepoznato ime u području urbanog dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, unutarnje arhitekture i brand dizajna. Iako njeguje međunarodni pristup, Snøhetta je duboko ukorijenjena u nordijskome socijalnom modelu, što podrazumijeva jednakost, otvorenost, velikodušnost i svjesnost o potrebi zaštite okoliša. Među njihovim brojnim uspješnim projektima izdvaja se i čitav niz objekata namijenjenih djeci, primjerice toranj i igralište Swarovski Kristallwelten u Wattensu (AT), zatim dječji muzej u El Pasu (SAD) ili Montessori škola u Drøbaku (NO).

Dječja kuća već je u svom konceptu jedinstvena u Hrvatskoj, jer je namijenjena isključivo djeci i dječjim kulturnim programima.

Zamisao o senzoričkom sadržaju u Dječjoj kući nametnula se zbog nastojanja da se kulturni sadržaji otvore što većem broju djece te da se pritom posebna pažnja posveti djeci koja spadaju u određene osjetljive skupine. U tu je svrhu osmišljeno postavljanje senzoričke instalacije koja će biti mobilna.