Dječja kuća

Kako osigurati kulturnu budućnost grada? Naše je rješenje Dječja kuća, općinska inicijativa u jedinstvenoj recikliranoj tvornici u kojoj se kombiniraju institucije i programi te omogućuje sadržaj radikalno drugačiji od bilo koje druge, postojeće inicijative u Hrvatskoj.

S njima, ne samo za njih

Dječja kuća istovremeno je i fizički prostor (Ciglena kuća kompleksa Benčić) i čvorište za suradnju kojim upravljaju ključne kulturne gradske institucije (Gradska knjižnica, Gradsko kazalište lutaka i Art-kino), razvijajući pritom programe uz potporu lokalnih organizacija za djecu i mlade. Model Dječje kuće uključuje istraživanja, potiče čitanje, neformalno obrazovanje i aktivno sudjelovanje djece te služi kao žarišna točka znanja i inspiracije za čitavo stanovništvo, a posebno djecu. Prije nego Dječja kuća dobije svoj konačni oblik u 2019. godini, umjetnički programi odvijat će se na raznim lokacijama u Rijeci: javnim prostorima, kulturnim centrima, školama, kazalištima, knjižnicama. Kada centar postane funkcionalan prostor, nastavlja djelovati kao platforma za kulturni kontakt, odašiljanje kulturnih signala i timova na izdvojene lokacije.

Dječja kuća ugrađuje kreativnost u slobodno vrijeme mladih, a dugoročno gradi temelje za sadržajniju odraslu dob. To je prostor za dnevni boravak ukorijenjen u pravu svakog djeteta na pristup kulturnom sadržaju, informacijama, učenju i zabavi – mjesto na kojemu svako dijete ima slobodu razviti svoj potencijal i izraziti se. Naglasak se stavlja na krilaticu “S njima, ne samo za njih”. Roditelji su partneri osoblja koje se brine o djeci izvan obiteljske strukture. Unutar ove miješane zajednice Dječja kuća postaje prostor za razvoj ranih međukulturnih kompetencija, kao ključ budućem razvoju našega grada i Europe.

Impuls: Dječja kuća je odgovor na ograničenu kulturnu ponudu prilagođenu djeci i mladima, problem slobodnog vremena koje su preuzele globalne kompanije radi svojega profita no i na suvremenu nepismenost u porastu.

Izdvojeni projekti

Brickzine

Magazin /za djecu/ o stvaranju kulture.

Brickzine

U tijeku