Opera, ples, robotika, video, nova glazba i čovjek-umjetnik/ca u nesvakidašnjoj, hibridnoj formi!

ReCallas Medea je interdisciplinarna, interaktivna opera i jedinstven autorski projekt Carla i Åse Unander-Scharin (SE) koji istražuje odnos operne umjetnosti i novih tehnologija, odnosno snage i slabosti tog odnosa. ReCallas Medea isprepleće i suprotstavlja operu, ples, robotiku, video, novu glazbu i čovjeka-umjetnika/cu u nesvakidašnjoj, hibridnoj formi koja je, osim platforme za eksperiment, i hommage Mariji Callas, najvećoj opernoj divi svih vremena. Osnovni je cilj projekta potaknuti publiku da istraži i upozna operne vokale u drukčijem okruženju od onoga kakvo je prisutno u standardnim opernim formama. Pjevači sami kroje glazbenu pratnju pokretima vlastita tijela koji, zbog posebno programiranih računala, proizvode određene zvukove. Pjevači tako postaju odgovorni za izvedbu, tempo i interpretaciju, što je izazov koji im ujedno pruža prostor za rast i bolje upoznavanje sebe kao umjetnika. U kreiranju projekta ReCallas Medea korištene su raznolike tehnologije, neke su adaptirane i modificirane varijante ranijih tehnoloških rješenja u sklopu projekta Opera Mecatronica, a neke su, poput Aerial Robotic Choir, nastale posebno za operu ReCallas Medea.